Reportaasi

Reportaasin tekstilajipiirteet

Reportteri on synonyymi sanalle toimittaja. Reportaasi onkin tekstilaji, jossa toimittaja tuo omaa ääntään ja kokemuksiaan esiin, toisin kuin vaikkapa uutisessa. Usein reportaasissa saatetaan jopa kuvailla, kuinka toimittaja saapuu jutuntekopaikkaan ja mitä hän siellä kohtaa: lukijalle yritetään välittää tunne, kuin hän olisi itse läsnä tilanteessa. Kuvailu myös pohjustaa jutun aihetta tai esimerkiksi haastateltavasta syntyvää kuvaa.

Reportaasin aiheena on jokin ajankohtainen ilmiö, jota tutkitaan yleensä yhden tai useamman henkilön näkökulmasta. Haastateltavia voi siis olla yksi tai enemmän, ja yhden näkökulman tarjoaa toimittaja itse. Haastateltavia referoidaan sekä suoraan että epäsuorasti. Tarvittaessa ilmiötä taustoitetaan ottamalla juttuun lisää lähteitä, vaikkapa historiatietoja.

Reportaasin kieli saa olla persoonallista asiatyyliä. Tekstityypeistä ovat käytössä erityisesti kertova ja kuvaileva. Reportaasi ei voi kuitenkaan olla pelkkä kertomus: sillä on tavoitteena sanoa jotakin tutkittavasta ilmiöstä.

Rakenteeltaan reportaasi poikkeaa uutisesta paljon. Se voi olla aikajärjestyksessä etenevä teksti ja tärkein asia, kuten johtopäätökset, voi tulla vasta lopussa. Reportaasi koostuu yleensä perinteisistä lehtitekstin osista: otsikko, ingressi, väliotsikot, leipäteksti, kuvat ja kuvatekstit ja mahdolliset kainalojutut. Kuvituksella on tässä tekstilajissa usein tärkeä rooli. Kuvien ei tarvitse olla uutismaisen dokumentoivia, vaan nekin saattavat olla tyyliltään persoonallisia.

Kun kirjoitat reportaasia
1. Määrittele ilmiö, jota olet tutkimassa (shoppailu, treffailu, bloggaaminen tms)
2. Päätä, mitä näkökulmia haluat juttuun - keitä tarkkailet ja haastattelet? Mikä olisi tuore näkökulma, joka tekisi jutusta kiinnostavan?
3. Suunnittele tekstikokonaisuuden rakenne
4. Kun olet kirjoittanut, tarkista, että viestisi asiasta välittyy
5. Viimeistele taitto eli tekstin ja sen osien asettelu

Lisäohjeita:
Lisätietoa lehtitekstin osista

Esimerkki reportaasista:
Helsingin Sanomien kuukausiliitteen delfinaarioreportaasi