Ylioppilaskirjoitukset

Määäräyksiä

Tutkinnon ollessa kesken hylätyn kokeen saa uusia kolme kertaa hylätyn arvosanan saamista välittömästi seuraavina kolmena tutkintokertana. Jos kokelaan aikaraja kokeen uusimiselle ei ole vielä tullut täyteen, hän saa uusia kokeen uuden lain mukaisesti kolme kertaa. Näin ollen esimerkiksi

  • kokelas, joka on saanut kokeesta hylätyn arvosanan ensimmäisen kerran syksyllä 2019, saa uusia kokeen keväällä 2020, syksyllä 2020 ja keväällä 2021

Ylioppilastutkinnon valmistumisehto: Ylioppilastutkinto tulee suoritetuksi, kun kokelas on suorittanut hyväksytysti pakolliset kokeet sekä lukiokoulutuksen oppimäärän tai lain 5 §:n mukaisen muun tutkinnon tai koulutuksen.

Valmistumisehdon muuttumisen myötä kokelas voi jatkossa hyödyntää kaikki kolme tutkintokertaa tutkinnon kokeiden suorittamiseen. Yhden tai kaksi tutkintokertaa käyttänyt kokelas, joka on osallistunut neljään pakolliseen kokeeseen ja saanut hylätyn yhdessä niistä, voi siis halutessaan lisätä tutkintoonsa uusia aineita. Vastaavasti myös kokelas, joka on suorittanut neljä pakollista koetta hyväksytysti, mutta jolla on opinnot kesken, voi lisätä tutkintoonsa uusia aineita jos hänellä on tutkintokertoja jäljellä.

Uuden valmistumisehdon mukaan tutkinnon täydentäminen on mahdollista vasta kun tutkinto on suoritettu, eli kun kokelas on suorittanut sekä pakolliset kokeet että vaadittavat opinnot.

Lain 6, 8 ja 10 §:ää, 11 §:n 3 momenttia, 13 §:ää ja 21 §:n 1 momenttia kuitenkin sovelletaan kokelaisiin, jotka aloittavat tutkinnon suorittamisen kevään 2022 tutkintokerralla tai sen jälkeen.

K2022 tai myöhemmin aloittavat:

  • Ylioppilastutkintoa suorittavan kokelaan on suoritettava viisi koetta, joihin sisältyy äidinkielessä ja kirjallisuudessa järjestettävä koe sekä kokelaan valinnan mukaan vähintään kolme koetta ryhmästä, johon kuuluvat matematiikassa, toisessa kotimaisessa kielessä, vieraassa kielessä ja reaaliaineessa järjestettävä koe.
  • Edellä 1 momentissa tarkoitettuihin kokeisiin voi kuulua vain yksi koe samassa oppiaineessa. Kokelas voi lisäksi suorittaa yhden tai useamman muun kokeen.
  • Tutkintoon on sisällyttävä vähintään yksi 3 §:n 3 momentissa tarkoitettu vaativampi koe taikka 11 §:n 2 tai 3 momentissa tarkoitettu toisen kotimaisen kielen tai vieraan kielen kokeen sijasta suoritettu äidinkielen ja kirjallisuuden koe.
  • https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190502

Lisätietoja valmistumisehdon muuttumisesta ja sen vaikutuksista blogikirjoituksessa lautakunnan verkkosivuilla: https://www.ylioppilastutkinto.fi/ajankohtaista/blogitekstit/777-ylioppilaaksi_valmistuminen_muuttuu

Lainsäädäntöä

Lukiolaki 1.8.19 alkaen https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20180714

Laki ylioppilastutkinnosta 2019: https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Mietinto/Sivut/SiVM_15+2018.aspx

ASetus lukiokoulutuksesta https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20180810

Laki ylioppilastutkinnon järjestämisestä (päivitetty 2018) https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2005/20050672

Sivistysvaliokunnan mietintö koskien ylioppilastutkintolain uudistamista löytyy oheisen linkin takaa https://www.eduskunta.fi/valtiopaivaasiakirjat/SiVM+15/2018Asetus ylioppilastutkinnosta
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Documents/HE_235+2018.pdf 
 https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2005/20050915

OPS: https://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/opetussuunnitelmien_ja_tutkintojen_perusteet/lukiokoulutus/lops2021/perustietoa_valmistelusta

Opetussuunnitelman perusteet julkaistaan marraskuussa 2019 ja niiden mukainen opetus alkaa elokuussa 2021.

Ohjeita abiturienteille ja YO-kirjoituksiin valmistautuville

LUKION PÄÄTTÖTODISTUS

Keväällä ylioppilaaksi aikova:
- Huolehdi, että kolmannen jakson lopussa on 

  • 75 kurssia suoritettuna

  • 2/3 sääntö täyttyy kaikissa aineissa. Siis oppiaineen vähintään 2/3 pakollisista ja valtakunnallisista syventävistä kursseista tulee olla hyväksytysti suoritettu (arvosana vähintään 5). Esim. jos olet suorittanut ruotsin kielessä kuusi kurssia, vähintään neljän kurssin arvosanan tulee olla vähintään 5.

- Jos 75 kurssia ei ole valmiina kolmannen jakson lopussa, tee opon kanssa ennen 3. jakson loppua tarkka aikataulu siitä, miten kurssit tulevat suoritetuiksi ennen huhtikuun puoliväliä!
- Rehtori ilmoittaa vappuun mennessä ylioppilastutkintolautakunnalle nimet, jotka eivät saa lukion päättötodistusta eivätkä siten ylioppilastutkintotodistustakaan!

Päättötodistukseen numero vai S-merkintä?

Abiturientin tulee määräpäivään mennessä ilmoittaa opinto-ohjaajille, haluaako hän yhden kurssin laajuisesti suoritetusta pakollisesta aineesta ja psykologiasta, liikunnasta sekä valinnaisesta kielestä (jota on suoritettu 1-2 kurssia) päättötodistukseen S-merkinnän. Muutoin päättötodistukseen tulee em. aineesta numero. Koska päättötodistuksia aletaan jo tehdä 5. jakson alussa, numero-/S-merkintä-muutoksia ei oteta enää vastaan 9.4. jälkeen!

Opiskelijan kokonaisarvostelu -todistus on tärkeä asiakirja!

Opintokirjan ote jaetaan penkkaripäivänä. Tällä todistuksella haetaan yhteishaussa. Tämä opiskelijan kokonaisarvostelu on säilytettävä myöhempiäkin hakuja ja oppilaitoksia varten, koska päättötodistuksessa ei ole näkyvissä kaikkia numeroita (esimerkiksi erillisten kurssien arvosanoja saatetaan tarvita korkeakoulussa).

Tenteistä:

- Opiskelijat ilmoittautuvat tentteihin 3. kerroksen (kielet) ja 2. kerroksen (muut aineet) käytävien seinille tuleville listoille.
- Tentit pidetään ns. lukuloman aikana ennen kirjallisia yo-kokeita.
- Tentteihin osallistuminen ei ole pakollista, mutta erityisen suotavaa. Tentit ovat loistava kertaus- ja oppimistilaisuus yo-kokeita varten.
- Korotustentissä opiskelijalla on mahdollisuus yrittää päättötodistusnumeron korottamista. Korottajat merkitsevät tentin ilmoittautumislistoihin nimensä perään K-kirjaimen. Korotustenttejä järjestetään tarvittaessa myös yo-kirjoitusten jälkeen (mutta luonnollisesti vain yksi korotusyrityskerta/aine/opiskelija).
- Tenttilistan kokoajana toimii lehtori Antti Kilponen. 

Yo-kirjoituksiin osallistuminen edellyttää kaikkien pakollisten kurssien suorittamista ko. aineessa ennen kirjoituksia. Kaikki suoritukset tulee toimittaa kouluun viimeistään kolmea arkipäivää ennen yo-koetta, jotta suoritukset ehditään tarkastamaan ennen yo-kirjoituspäivää.

Yo-maksulomakkeet postitetaan tai jaetaan koululla. Maksaminen on edellytys kirjoituksiin pääsemiseen.

Yo-kokeiden tuloksista ja juhlista

- Yo-kokeiden kompensaatiosta voi kieltäytyä. Kieltäytymisestä on ilmoitettava välittömästi, kun yo-tulokset ovat tulleet.
- Yo-kirjoitusten tulokset tulevat toukokuun puolenvälin jälkeen. Tulokset postitetaan ensi tilassa myös kotiin.
- YTL julkaisee keväällä kaikkien ylioppilaiden nimet. Oman nimen julkaisemisen voi kieltää ilmoittamalla asiasta viimeistään 30.4. rehtorille.
- Jos epäilet kokeen arvostelun olevan virheellinen, keskustele asiasta välittömästi aineenopettajan kanssa. Kokelaalla on mahdollisuus pyytää maksullista tarkistusarvostelua.  

- Lakkiaisharjoitukset viikon 22 perjantaina Feeniksissä klo 18-20. Ota lakki mukaan harjoituksiin, lakin voi viedä yöksi kotiin. Nimeä lakkisi ennen harjoituksiin tuomista (esim. tussilla sisäreunaan nimikirjaimet).
- Lakkiaiset viikon 22 lauantaina Feeniksissä klo 12. Tilaisuus päättyy viimeistään klo 14.30.

Jos et saa ylioppilastutkintotodistusta, hae päättötodistus koulusta!  

Syksyn yo-kirjoituksiin ilmoittaudutaan toukokuun loppuun mennessä. Ilmoittautumista ei voi perua esim. opiskelupaikan saannin perusteella. Myös kirjoituspaikkaa ei voi vaihtaa esim. opiskelupaikkakunnan lukioon.