Itsenäinen opiskelu

Itsenäinen opiskelu

  • Opiskelija voi opiskella kurssin kokonaan tai osittain itsenäisesti. Kurssin itsenäiseen suoritukseen opiskelijan tulee hankkia ao. opettajan ja rehtorin suostumus. Samalla sovitaan niistä tehtävistä ja kuulusteluista, jotka kuuluvat kurssin opiskelemiseen. Kurssin itsenäinen suorittaminen on vaativaa. Itsenäisesti opiskeltu kurssi on suoritettava hyväksytysti eli siitä on saatava arvosanaksi vähintään 5! Kurssioppaassa on maininta, jos kurssia ei voi opiskella itsenäisesti. Aloita kurssin itsenäinen suoritus vähintään kuukautta aiemmin kuin tarvitset kurssisuorituksen, sillä itsenäinen kurssisuoritus vaatii noin 50-60 tunnin opiskelun!
  • Itsenäisen suorituksen anomuksen kaavakkeen (tenttianomus) saa koulun kotisivulta tai kansliaa vastapäätä käytävän seinälokerikosta. Siitä täytetään yläosa (henkilötiedot ja mikä kurssi suoritetaan). Sitten mennään kaavakkeen kanssa ko. aineenopettajan luokse sopimaan kasvotusten, miten kurssin suorittaminen käytännössä tapahtuu. Aineenopettaja antaa suoritusohjeet, ja koeajankohta voidaan sopia samassa yhteydessä. HUOM! Suorituslupa on hankittava vähintään neljä viikkoa ennen, kuin opiskelija haluaa suorittaa kokeen! Lopuksi mennään henkilökohtaisesti tapaamaan rehtoria, joka antaa lopullisen hyväksynnän itsenäiselle opiskelulle.
  • Opiskelijan on varmistettava kokeeseen osallistumisensa ennen koetta. Jos koe on sovittu koulun uusintapäivään, kansliaan tehtävä ilmoittautuminen toimii varmistuksena. Jos koe tehdään jonain muuna aikana, varmista osallistuminen kokeeseen sovittuna aikana Wilma-viestinä pari päivää ennen koetta.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä