Toimintaohjeita epidemiatilanteessa

Toimintaohjeita epidemiatilanteessa (päivitys 22.10.2020)

Rehtorin kuulutus 22.10.

Seuraatko koronatilannetta netissä? Mielestäni paras lähde on Ylen sivusto, johon puoleenpäivään mennessä päivittyvät mm. kuntien ja kaupunkien tilanteet. Näyttää siltä, että Forssan seutu on edelleen säilynyt ilman tartuntaryppäitä – hyvä niin!

Ei meidän kannata pelätä koronaa! Meidän pitää vain kunnioittaa muiden ja omaa terveyttä niin että suojaamme itsemme tartunnalta, sillä jos annamme viruksen levitä yhteisössämme, tartunnan saa vähitellen joku, jolle virus on hyvin haitallinen.

Oletko seurannut tiedeuutisia miksi koronavirus aiheuttaa pandemian, maailmanlaajuisen tilanteen, jossa tautia esiintyy suurella määrällä ihmispopulaatiota? Koronaviruksen pinnalla on piikkejä (virus on siis merisiilin näköinen). Tällä koronaviruksella on piikissä kaksi väkästä, joilla molemmilla se tarttuu ihmissolun solukalvoon, sen glykoproteiineihin. Näin virus pääsee tehokkaasti nielun soluihin, lisääntyy siellä ja kas, kun puuskutamme kovaa tai hengitämme voimakkaasti lähellä muita, virus siirtyy ilman välityksellä salakavalasti muihin ihmisiin. Tartuttaja ei edes tiedä saaneensa virusta.  

Tästä syystä on tärkeää pitää maskeja jos vain niitä pystyy pitämään, pitämään turvavälejä, huolehtimaan käsihygieniasta. Kertakäyttömaskeja voi pestä koneessa jopa kymmenen kertaa. Likaista maskia ei voi jättää lojumaan epämääräisesti, vaan vie kotiin ja pese koneessa ja lopulta kymmenen pesukerran jälkeen pudota se roskikseen.

Lukiosta on poissa nyt noin 50 opiskelijaa ns koronasyyn takia. Syyt ovat moninaiset, esimerkiksi jolloin on nuha eikä voi sen takia tulla lukioon. Ryhmänohjaajat ottavat yhteyttä poissaoleviin opiskelijoihin. Huoltajan tekemä koronailmoitus on voimassa viikon kerrallaan. Jos joudut olemaan pois, huolehdithan että voit antaa kurssiin liittyvät näytöt jollain tavalla. Niitä ei vaan voi jättää tekemättä tai sopimatta!

Tämä kuulutus tulee myös Wilma-viestinä hetken päästä!

terv Simo

==================================

Rehtorin viesti 19.10.

ma 19.10. klo 17-17.35 pidettiin epävirallinen neuvonpito, johon osallistui johtokunnan jäseniä ja rehtorit. Päätettiin jatkaa lähiopetusta, eli johtokunnan ennen syyslomaa tehtyä päätöstä lähiopetuksesta ei alettu valmistella muutettavaksi.

Lähiopetusta kannatti yksimielisesti myös päivällä pikakokoukseen kokoontunut opettajakunta ja oppilaskunnan hallitus. Lähiopetus todettiin parhaimmaksi tavaksi antaa opetusta ja oppia. Seutukunnan tartuntatilannetta ei pidetty huolestuttavana. Lisäksi lukio on reagoinut voimakkaasti tilanteeseen (maskit, hygieniasuositukset, ruokailun porrastaminen jne).

Lähiopetuksen jatkamista arvioidaan viikoittain. Todettiin, että lukio voi siirtyä nopealla aikataululla hybridi- tai etäopetukseen.

Johtokunta pyytää, että oppilaskunta ottaa tilanteen vakavasti! Lähiopetuksen jatkaminen edellyttää opiskelijoilta suositusten noudattamista (Hygienia! Maskit! Turvavälit!).

terveisin Simo Veistola

rehtori

ps. Jos opiskelija haluaa jäädä kotiin itsenäiseen opiskeluun turvallisuuteen vedoten, pyydän huoltajaa ilmoittamaan tästä viikko kerrallaan ryhmänohjaajalle, joka merkitsee poissaolon Wilmaan. Esimerkki: "Poikani Verneri Veistola jää kotiin ajalle 19.-25.10., koska haluamme välttää hänen altistumistaan koronavirukselle".

=========================================================
Rehtorin viesti 16.10.


Forssan yhteislyseo jatkaa lähiopetuksessa toistaiseksi, koska seutukunta on epidemian osalta hyvin rauhallinen, ja nuoret tapaavat toisiaan joka tapauksessa mm. harrastuksissaan.

Pyydän, että opiskelijat tulevat kouluun maskien kanssa (kyse on valtakunnallisesta suosituksesta).

Lyseolla on valmius siirtyä etäopetukseen nopealla aikataululla. Opettaja kertoo jo ensi viikon ensimmäisillä tunneilla, miten toimitaan, jos etäopetukseen siirrytään (ohjeet, aikataulutus, tavoitteet, tietotekniikka [etäopetuksen ohjelma jne.]).

Jos opiskelija haluaa jäädä kotiin itsenäiseen opiskeluun turvallisuuteen vedoten, pyydän huoltajaa ilmoittamaan tästä viikko kerrallaan ryhmänohjaajalle, joka merkitsee poissaolon Wilmaan. Esimerkki: "Poikani Verneri Veistola jää kotiin ajalle 19.-25.10., koska haluamme välttää hänen altistumistaan koronavirukselle".

Kotiin opiskelemaan jäävältä pyydetään voimakasta sitoutumista itsenäiseen opiskeluun (opiskelu sovitun aikataulun mukaisesti, tehtävien palautus sovitussa aikataulussa jne.). Jos kotiin jäänyt opiskelija tarvitsee tukea oppimisessa, pyydän olemaan yhteydessä aineenopettajaan. Lyseo pystyy antamaan tukea rajallisesti itsenäiseen opiskeluun jääville. Lyseolle on palkattu kaksi resurssiopettajaa (matemaattiset aineet ja kielet).

Toivon, että me kaikki sovitamme elämäntapamme (turvavälit, hygienia, vierailut, vapaa-ajan vietto jne.) siten, että vältämme viruksen leviämisen seutukuntaamme ja meidän koteihimme. Ohjeita on mm. sairaanhoitopiirin sivuilla: https://www.khshp.fi/palvelut/ensiapu/ajankohtaista-koronaviruksesta/ . 


=========================================================
Rehtorin viesti 6.10.

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri toteaa 6. lokakuuta: ”Kanta-Hämeen siirryttyä selkeästi koronavirusepidemian kiihtymisvaiheeseen, maakunnan pandemiaryhmästä koottu viiden terveydenhuollon edustajan niin sanottu koronanyrkki suosittelee toisen asteen oppilaitoksille siirtymistä etäopetukseen.”  https://www.khshp.fi/uutiset/kanta-hameen-koronanyrkki-suosittaa-etatyohon-ja-toisella-asteella-etaopetukseen-siirtymista-epidemian-kiihtymisvaiheessa/

Forssan yhteislyseossa halutaan aloittaa 2. jakso mahdollisimman normaalisti.

 Tästä syystä jatkamme lukiota normaalisti syyslomaan asti, mutta

- maskeja jaetaan halukkaille oppituntien alussa

- opiskelijat saavat jäädä kotiin itsenäiseen opiskeluun loppuviikoksi ilman eri ilmoitusta (tämä kohta on niitä opiskelijoita varten, jotka erityisesti haluavat suojautua koronavirukselta)

- valmistaudutaan mahdolliseen etäopetukseen

Päätöksen teossa on kuultu mm. johtokunnan edustajia (jotka tavoitettiin), oppilaskunnan puheenjohtajaa ja sivistysjohtajaa. Opettajakunta totesi jo päivällä ennen sairaanhoitopiirin suositusta haluavansa jatkaa lähiopetusta niin pitkään kuin mahdollista.

Syysloman jälkeisestä mahdollisesta etäopetukseen siirtymisestä tiedotetaan syysloman aikana.

yst terv Simo Veistola


===========================================
Rehtorin viesti 5.10.2020

- Koska seutukunnalla on todettu koronavirustartunta, kehotan siirtymään hygieniatasossa seuraavaan vaiheeseen. 
- Henkilöstö välttää mahdollisuuksien mukaan lähikontaktien syntymistä. Jos lähikontaktia ei voi välttää, käytetään maskia/visiiriä. 
- Opiskelijat eivät pysty oppitunneilla lähikontakteja välttämään, mutta pyydän, että opetusryhmissä tehdään kaikki mahdolliset toimet, jotta lähikontaktien määrä on mahdollisimman pieni.
- Muistetaan lukion käytävien kulkusuunnat. Opettajat pyrkivät porrastamaan oppituntien lopettamista siten, että käytäville ei synny suuria ruuhkia.
- Me kaikki pesemme ja desinfioimme kätemme nyt erityisen hyvin!
- Maskeja käytämme mahdollisuuksien/tarpeen mukaan! Maskin käyttöön on voimakas suositus myös valtakunnan tasolla!
 - Opettajat valmistautuvat vuoro-opetukseen/etäopetukseen siirtymiseen (Vuoro-opetus: vuoroviikkoina luokista (esim 20A) puolet paikalla, puolet itsenäisessä opetuksessa. Etäopetus: vähintään 1/3 oppitunneista siten, että opettaja opettaa etäyhteyden aikana vähintään osan oppitunnista. Opiskelijat saavat riittävän tuen etäopetuksen aikana). 
- Mahdollisesta siirtymisestä vuoro-/etäopetukseen päättää johtokunta, asiassa kuullaan myös oppilaskunnan hallitusta.
- Resurssiopettajina (ns. koronarahan turvin) aloittavat tällä viikolla Verneri Saari (matemaattiset aineet) ja Taru Kalhio (erityisesti ruotsi). Lukion omat opettajat ovat tiedottaneet/tiedottavat aine-/kurssikohtaisista tukitoimista.
==================================================

Kanta-Hämeen maakunta on siirtynyt THL:n kriteerien mukaiseen koronaepidemian kiihtymisvaiheeseen. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri otti sellaisenaan käyttöön THL:n kiihtymisvaiheen suosituksen kasvomaskien käytöstä. Suositus koskee myös toisen asteen koulutusta. Forssan seudulla tai oppilaitoksessamme ei ole todettu koronatartuntoja. Pyrimme omalta osaltamme estämään viruksen leviämisen monin eri tavoin. Henkilöstömme käyttää suojaimia, jos mikäli turvavälien pitäminen ei ole mahdollista. 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ylläpitää valtakunnallisia internetsivuja, joilta löytyy ajankohtaisin tieto, klikkaa 

Viruksen torjunta lyseolla 

- Lataa koronavilkku.
- Käytä kasvomaskia, jos et voi välttää lähikontaktia.


Maski pitää vaihtaa uuteen, jos sen poistaa tai jos se kostuu tai likaantuu. Lisää käyttöohjeita www.thl.fi
Varaa käyttöösi niin monta maskia kuin päivän aikana todennäköisesti tarvitset. Koska kyse on maskin käytön suosituksesta, Opetushallituksen ohjeen mukaan maskien hankinnasta ja kustannuksista toisella asteella vastaavat ensisijaisesti opiskelijat itse. Maskeja on tilattu kouluun, joten niitä voi saada perustellusti lyseolta. 

Nämä tarkennetut ohjeet jaetaan koska viruksen leviäminen seutukunnalla on mahdollista/todennäköistä
. Jokainen voi omalla toiminnallaan hidastaa koronaviruksen leviämistä. Arkielämässä tartuntoja voi ehkäistä huolehtimalla käsihygieniasta ja välttämällä lähikontakteja muihin ihmisiin.  

Oikein toimimalla voimme mahdollisesti hallita viruksen leviämistä seutukunnallamme ja lähipiirissämme, voimme saada yo-kokeet suoritettua ilman ongelmia jne. 

Vaikka itse olisit huoleton viruksen suhteen, suojele muita estämällä sairastumisesi! 

Älä tule kouluun, jos olet sairas tai sinulla on vähäisiäkin hengitystieinfektion oireita. Koronavirus aiheuttaa hengitystieinfektion, jonka oireita voivat olla mm. yskä, kurkkukipu, kuume, hengenahdistus, lihaskivut, vatsaoireet ja päänsärky: linkki.

Voit myös tehdä oirearvion Omaolo-palvelussa. Palautteessa saat ohjeet testiin hakeutumisesta ja tiedon siitä, kuinka kiireellisesti sinun kannattaa hakeutua hoitoon. Omaolo-palvelu  

Jos opiskelija tai opettaja sairastuu päivän aikana, tulee hänen poistua välittömästi oppilaitoksesta tai siirtyä erilliseen tilaan maski kasvoillaan. Oireisten tulee hakeutua koronavirustestiin.  

Riskiryhmään kuuluvat. Työntekijän riskiryhmään kuulumisen vaikutuksen työkykyyn arvioi aina työterveyshuolto. Riskiryhmään kuuluvan opiskelijan osalta arvion tekee hoitovastuullinen erikoissairaanhoidon yksikkö. Riskiryhmään kuuluvan omainen voi omaehtoisesti käyttää hengityssuojainta tai kokokasvovisiiriä lähiopetuksen aikana.  

Vältä tarpeettomia fyysisiä kontakteja ja pidä 1-2 metrin etäisyyttä muihin. Ruokailuun mennään porrastetusti vuositasoittain. Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana: linkki.


Pese kätesi aina (20 s saippuavedellä, laula mielessäsi jotain
, jotta käytät riittävästi aikaa). 
  • kun tulet ulkoa sisään 
  • ennen ruokailua ja ruoan laittoa 
  • wc-käynnin jälkeen 
  • niistämisen, yskimisen tai aivastamisen jälkeen 
  • kun olet koskenut samoja pintoja kuin flunssainen henkilö. 

Älä koskettele silmiä, nenää tai suuta, ellet ole juuri pessyt käsiäsi. Jos käsienpesu ei ole mahdollista, käytä alkoholipitoista käsihuuhdetta, jota on jokaisessa luokassa. Muista huolellinen pesu ryhmänohjaajan ohjeiden mukaan. 

Yski oikein.  
  • Suojaa suusi ja nenäsi kertakäyttönenäliinalla, kun yskit tai aivastat. 
  • Jos sinulla ei ole nenäliinaa, yski tai aivasta puserosi hihan yläosaan, älä käsiisi. 
  • Laita käytetty nenäliina välittömästi roskiin ja pese kätesi. 

Desinfioi aina tietokoneen näppäimistö, jos lainaat koulun konetta. Desifiointipyyhkeitä löytyy jokaisesta luokasta. 
Lataa koronasovellus kännykkääsi heti syyskuun alussa. Suojaat sekä itseäsi että muita. 

Suomen rajojen ulkopuolelle suuntautuvalta matkalta palattaessa noudatetaan valtioneuvoston kulloinkin voimassa olevaa maakohtaista matkustusrajoitussuositusta. Riskialueilta palaaville opiskelijoille astuu voimaan 14 vrk:n karanteeni Valtioneuvoston 10.8. linjauksen mukaan. Muualta kuin riskialueilta Suomeen palaavan opiskelijan on suositeltavaa jäädä 14 vrk:n karanteeniin. Jos tällainen opiskelija katsoo aiheelliseksi osallistua lähiopetukseen, hänelle vahvasti suositellaan kasvomaskin käyttöä oppilaitoksessa. 


Abit ja yo-kirjoitukset
 

Ylioppilastutkinnon suorittamisen osalta YTL seuraa tilannetta ja ohjeistaa ajankohtaisesti valtakunnallisesti internetsivuillaan, mm. https://www.ylioppilastutkinto.fi/koronavirukseen-varautuminen 

 

 

Toimintaohje koronavirustartuntaa epäiltäessä 

- Jos opiskelija sairastuu hengitystieinfektioon kesken päivän, otetaan yhteyttä huoltajaan, ja huolehditaan opiskelijan asianmukaisesta poistumisesta FYL:lta. 

- Jos opiskelijan poistuminen vie aikaa, eristystilana käytetään terveydenhoitajan suosittamaa tilaa, joka on ensisijaisesti koululääkärin vastaanottohuone maanantaista torstaihin ja kuraattorin huone perjantaisin. 

 - Jos epäilet koronavirustartuntaa, ota aina ensin yhteyttä puhelimitse omaan terveyskeskukseen. 

- Puhelinnumero arkisin klo 15.30 asti 03 4191 2010 ja klo 15.30 jälkeen ja viikonloppuisin 03 4191 3000.  

Kun olet soittanut terveysasemalle tai päivystykseen, on tärkeää pysytellä kotona, kunnes sinuun otetaan yhteyttä ja saat puhelimitse ohjeet. 

 

https://hyvatyo.ttl.fi/koronavirus/ohje-tyontekijalle  

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä