Kevät 2020

Vakuutukset etänä (opiskelijat)

Tiedote 27.3.2020 LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö
Koululaisten ja opiskelijoiden vakuutusturva etäopiskelussa koronaepidemian aikana Koronaepidemian takia ja sen leviämisen estämiseksi koulut Suomessa on toistaiseksi pääosin suljettu.
Päätös koskee perusopetusta, lukioita sekä ammatillista koulutusta. Opetus järjestetään pääosin etäopiskeluna verkko-opetuksena ja kotiopiskeluna.

Vapaaehtoiset tapaturmavakuutukset
LähiTapiolan koululaisten ja opiskelijoiden opetussuunnitelman mukaista koulu- ja opiskelutyötä varten myöntämät vapaaehtoiset yksityistapaturmavakuutukset ovat voimassa myös etäopiskelun aikana. 
Etäopiskelussa sattuneet tapaturmat korvataan samoin perustein kuin ne korvattaisiin koulussa sattuneina. Näin ollen korvattaviksi tulevat myös etäopiskelussa välitunti-, ruokailu- ja wc-käynnin aikana sattuneet tapaturmat. 
Myös itsenäisessä, lukujärjestyksen mukaisessa liikunnassa ja kotitaloustyössä sattuneet tapaturmat korvataan. Jos koululainen käy koululla esimerkiksi ruokailemassa, koulumatkalla sattunut tapaturma korvataan.

Lakisääteinen opiskelutapaturmalaki
Opiskelutapaturmalain korvaussuoja koskee peruskoulun seitsemännen vuosiluokan ja sitä vanhempia koululaisia ja opiskelijoita. Opiskelutapaturmalain korvaukset perustuvat voimassaolevaan lainsäädäntöön. 
Yleisesti voi sanoa, että sen perusteella maksetaan varsin harvoin korvauksia, koska se koskee lähinnä työhön rinnastettavaa käytännön opetusta ja työharjoittelua. Etäopiskelussa sattuneet tapaturmat eivät lähtökohtaisesti kuulu lainkaan opiskelutapaturmalain tarkoittamaan korvaussuojan piiriin.

Neuvoja korvauksenhakuun
Korvauskäsittelyn sujuvuuden varmistamiseksi, toimita LähiTapiolalle vahinkoilmoitus, josta käy ilmi mahdollisimman tarkka vahinkokuvaus ja miten tapaturman aikainen toiminta liittyy koulun tai oppilaitoksen opetussuunnitelmaan.