Lukion johtokunta

Johtokunnan tehtävät ja kokoonpano

Johtokunnat (Eurajoen kunnan hallintosäänto, hyväksytty 12.12. 2017)

Sivistyslautakunnan alaisessa lukiossa on johtokunta.

Johtokunnassa on 10 jäsentä, joista valtuusto valitsee 5 luottamushenkilöä sekä nimeää heistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Johtokunnan muut jäsenet ovat: kaksi opettajien keskuudestaan ehdottamaa opettajaa, yksi koulun muun henkilökunnan keskuudestaan ehdottama henkilö sekä kaksi oppilasjäsentä. Myös muille kuin luottamushenkilöille valitaan varajäsenet. Muut kuin luottamushenkilöt valitsee sivistyslautakunta. Muilla kuin luottamushenkilöillä voi olla kotipaikka myös muualla kuin Eurajoella. Muut paitsi opiskelijajäsenet, jotka valitaan vuodeksi kerrallaan, valitaan valtuustokaudeksi.

Johtokunnan esittelijänä toimii lukion rehtori ja hänen ollessaan poissa tai esteellinen esittelijänä toimii lukion vararehtori.  

Johtokunnan tehtävät ja toimintavalta

Johtokunta edustaa lukiota ja käyttää lukion puhevaltaa toimialaansa kuuluvissa asioissa.

Johtokunta päättää sen lisäksi mitä muualla laeissa tai niiden nojalla annetuissa asetuksissa tai määräyksissä on määrätty

  1. lukion opetussuunnitelmasta
  2. opetussuunnitelmaan perustuvan lukuvuosisuunnitelman hyväksymisestä
  3. lukion järjestyssäännöistä
  4. lukion opiskelijakunnan toimintasuunnitelmasta lukuvuosittain  
  5. lukiota koskevista muista suunnitelmista

Jäsen 
Merja Rauvola (Pj) 
Teemu Valtonen (Vpj)
Jarkko Mäkinen
Hanna Tuominen
Taru Aarnio
Anna-Maija Haapala (opettajajäsen)
Maria Pätsi (opettajajäsen)
Leena Lehtola (muun henkilökunnan edustaja)
 Owusu Ansah Ella (opiskelijajäsen)
 Viskari Helmi (opiskelijajäsen)

varajäsen
Kaisu Töykkälä
Teemu Sillvan
Pertti Salo
Saara Hakkiluoto-Kartio
Pirjo Rantanen
Ulla Kytömäki
Leena MannilaPeda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä