V Aatteiden vuosisata

Ryhmätyö 1800- ja 1900-luvun alun taidesuuntauksista

Tekijä: Mikko Palonen

Tehtävä

Muodostakaa parit ja valitkaa yksi seuraavista taidesuunnista. Laatikaa aiheesta esitys ja valmistautukaa esittämään se suullisesti.
 • uusklassismi
 • romantiikka
 • realismi
 • impressionismi
 • kubismi
 • surrealismi
Ohjeita parityöhön
 • Tehkää työstänne esitys käyttämällä jotain esitysohjelmaa.
 • Etsikää tietoja siitä, millaisia aiheita taidesuunta käsitteli ja mitkä ajan ilmiöt tai ajatukset vaikuttivat siihen. Ajoittakaa taidesuunta.
 • Etsikää netistä kolme esimerkkiä valitsemanne taidesuunnan kuvataiteilijoilta.
 • Esitelkää taidesuunnan tuntomerkkejä esimerkkiteosten avulla.
 • Pohtikaa, millaiset ihmisryhmät aikanaan suosivat kyseistä taidetta ja ketkä mahdollisesti vastustivat.

Muistiinpanoja

Tekijä: Mikko Palonen
1800-luku tieteiden vuosisata
 • Uusia tieteenaloja. 
 • Vanhat tieteet vuosisadan lopussa erilaisia, kuin sen alussa.
 • Modernin tiedekäsityksen synty.

Teiteiden kehitys 1800-luvulla

lääketiede 

 • Havaittiin mikrobien aiheuttavan tauteja.
 • Hygieniaa parannettiin ja leikkaukset onnistuivat useammin.
 • Sairauksia parannettiin leikkauksilla.
 • Nukutusaineet otettiin käyttöön.
 • Röntgenkuvauksella tutkittiin keuhkotautia.
fysiikka 
 • Kehitettiin erityisesti sähköoppia ja sähkömagnetismia sekä sähkölaitteiden käytännön sovellutuksia, kuten sähkölamppuja ja sähköratoja.
 • Alber Einstein, suhteellisuusteoriat
  • heijastui maailmankuvaan

historia 

 • Historiasta tuli ajan muotitiede.
 • Historiantutkimuksen menetelmät kehittyivät.
 • Arkistotutkimus ja lähdekritiikki kehittyivät ja loivat pohjan nykyiselle historiantutkimukselle.
 • Arkeologia kehittyi tieteenä Pompeijin kaivausten seurauksena.

Charles Darwin (1808-1882)‏

 • 1859 Lajien synty
 • Luonnollisen valinnan teoria
 • Eliöt käyvät olemassaolon taistelua, jossa heikommat sortuvat ja biologisesti paremmin varustautuneet jäävät jatkamaan elämää
 • Voimakkaita mielipiteitä puolesta ja vastaan
 • mm eräät uskonnolliset piirit vastustivat
 • Darwinismista kuitenkin tärkein 1800-luvun lopun ihmisen maailmankuvan selittäjä
 • Pohjana sosiaalidarvinismille

Kristillisen maailmankuvan murtuminen
 • Tieteen kehityksen myötä tieteellinen maailmankuva vahvistui ja se heikensi uskomuksiin perustuvaa maailmankuvaa.
 • Charles Darwinin esittämä ajatus ihmisen polveutumisesta apinasta otettiin käyttöön myös yhteiskuntatieteissä.
 • Karl Marxin luomassa kommunismissa uskonnolla ei ollut sijaa
 • Uskonnollisten kysymysten rinnalle alkoi vähitellen tulla maallisia asioita, kun kaupunkikulttuuri ja vapaa-ajan uudet muodot yleistyivät; ihmisten maallistuminen yleistyi vähitellen.
Taide 1800-luvulla
 • “taiteiden kulta aikaa”
 • useita ei taidesuuntauksia
 • kertaustyylit
 • Vaurastuminen toi taiteelle uusia ostajia.
 • Taiteilijat eivät enää maalanneet pelkästään kirkon, hallitsijan ja aateliston tilauksesta, vaan yhä useammin vaurastunut porvaristo osti heidän töitään.
 • Väestönkasvu, kaupungistuminen ja lukutaidon kehitys vaikuttivat taiteiden kysyntään
 • Massatuotanto teki taideteoksista halvempia
 • Arkkitehtuurissa tehdasrakentaminen
 • Kuuluisat taideteokset levisivät porvariston koteihin myös taidejäljennöksinä.
 • Taiteilijat maalasivat myös omien mieltymystensä mukaan, he saattoivat myös vaihtaa tyyliään muodin mukaiseksi.

Impressionismi
 • syntyi 1870-luvulla Ranskassa
 • tavoitteena kuvata lyhyetkin hetket äärimmäisen tarkasti
 • taitelijalla oikeus kuvata kohteesta saamansa vaikutelma (impressio), mikä saattoi olla esimerkiksi taiteilijan yhden silmänräpäyksen aikana saama mielikuva
 • hylättiin tarkat ääriviivat, mustaa väriä ei käytetty, vain kokonaisuudella oli merkitystä, kuvan yksityiskohdat eivät välttämättä kuvanneet mitään
 • arvostelijoiden mielestä impressionistien teokset viimeistelemättömiä, vain vaikutelmia
 • usein iloiset aiheet otettiin arkielämästä ja kaupungin sykkeestä
 • kuviin pääsivät myös ilotytöt, kerjäläiset ja muut yhteiskunnan laitapuolen kulkijat

Apinaoikeudenkäynti

Tekijä: Mikko Palonen
Charles Darwin esitti vuonna 1859 ilmestyneessä kirjassaan Lajien synty evoluutioteorian keskeiset periaatteet. Evoluutioteorian mukaan luonnossa vallitsee jatkuva kilpailu olemassaolosta. Ihmisen olemassaolo ja kehitys perustuu luonnolliseen valintaan. Jatkuvassa kamppailussa säilyvät ne lajit ja ominaisuudet, jotka pystyvät sopeutumaan muuttuviin olosuhteisiin. Heikot lajit ja ympäristöön sopeutumattomat ominaisuudet häviävät evoluution eli lajien kehityksen seurauksena. Darwinin teoriaa puolustettiin aikanaan muun muassa siksi, että hän teki biologiasta tieteen ja osoitti, että fossiileilla on yhteys kasvi- ja eläinlajien kehitykseen. Lisäksi katsottiin, ettei ole mahdollista, että Jumala olisi luonut kaikki nykyiset eliölajit luomisen kuudentena päivänä.

Darwinin teoriaa arvosteltiin siitä, että ihminen ei ole voinut kehittyä apinasta, koska hän on Jumalan luoma. Darwin oli esittänyt myös, että maapallon ikä olisi 300 miljoonaa vuotta, vaikka se sen hetkisten fysiikan laskelmien mukaan oli noin 100 miljoonaa vuotta. Kirkon oli joka tapauksessa vaikea hyväksyä Darwinin ajatusta evoluutiosta, koska se kyseenalaisti Raamatun luomiskertomuksen.

Euroopassa evoluutioajatus levisi, mutta Yhdysvalloissa käsitys ihmisen alkuperästä nojautui voimakkaasti Raamatun luomiskertomukseen. Vuonna 1925 yhdysvaltalaisessa kaupungissa Daytonissa, Tennesseen osavaltiossa, nuori biologianopettaja John Scopes joutui oikeuteen evoluutio-opin opettamisesta. Syyte perustui Tennesseen osavaltion lakeihin, jotka kielsivät evoluutioteorian opettamisen.

Syyttäjänä oikeusjutussa toimi vanhoillisia arvoja kannattanut William Jennings Bryan, joka vastusti evoluutioteoriaa, koska se romutti koko kristillisen etiikan perustan. Bryanin mukaan kristillisen etiikan kultaisten sääntöjen tilalle tulisivat evoluutioteorian myötä viidakon lakeihin perustuvat eettiset periaatteet. Evoluutioteorian vastustajien huolenaiheena oli koko yhteiskunnan maallistuminen, kun esimerkiksi tanssiminen ja alkoholin käyttö yleistyivät 1900-luvun alkupuolella. Kun lukiolaisten määrä moninkertaistui 1900-luvun alussa, ei vanhoillisille ollut sama mitä lukiolaisille koulussa opetettiin. Puolustusasianajajana toimi liberaali Clarence Darrow. Evoluutioteoriaa kannattavien tavoitteena oli saada aikaiseksi oikeudenkäynti, joka herättäisi huomiota ja julkisuuden myötä auttaisi kumoamaan evoluutioteorian opetuksen kieltävät lait.

Tapaus sai nimekseen ”apinaoikeudenkäynti” ja se sai valtavan huomion maailmalla. Se radioitiin suorana lähetyksenä. Oikeudenkäynnissä Scopes todettiin syylliseksi, ja hänet tuomittiin 100 dollarin sakkoihin. Oikeudenkäynnin takia evoluutioteorian kieltämistä kannattaneet leimattiin kuitenkin tietämättömiksi ja vanhoillisiksi. Toisaalta oikeudenkäynnin ja sen saaman julkisuuden johdosta useat amerikkalaiset eivät koulussa ikinä kuulleet evoluutioteoriasta. Evoluutioteorian kieltäneet lait kumottiin Yhdysvalloissa pääosin vasta 1960-luvulla. Toisaalta vielä vuonna 1999 Kansasin osavaltion opetuslautakunta poisti kehitysopin luonnontieteen opetuksesta. Luomiskertomusta kannattaneiden mielestä kehitysoppia ei ole todistettu, joten sen opettaminen opiskelijoille on tieteellistä petosta.

Tehtäviä
1. Miksi evoluutioteoriaa vastustettiin?
2. Oliko biologianopettaja John Scopesin saama rangaistus mielestäsi oikeutettu?
3. Vertaa Scopesin oikeudenkäyntiä oppikirjan lukuun Galileo Galilei tuomiolla (s.8–11). Mitä yhteisiä piirteitä niissä on?
4. Evoluutioteorian ja Raamatun luomiskertomuksen välillä on ristiriita. Näkyykö tämä ristiriita nykyisessä suomalaisessa kouluopetuksessa?
5. Ota kantaa väitteeseen: Evoluutioteorian opettaminen on tieteellistä petosta.
6. Pohdi, mitä selvinä pidettyjä totuuksia, joita ei saa kyseenalaistaa, nyky-yhteiskunnassa on.

Dialogi 1800-luvun aatteiden kannattajien välillä

 1800-LUVUT AATTEET

Tausta: Neljä henkilöä: konservatiivi (K), nationalisti (N), liberaali (L) ja sosialisti (S) joutuvat junaonnettomuuteen. Juna syöksyy rotkoon ihmiset mukanaan. Tilanteesta on selviydyttävä jotenkin. Jokainen vaunussa olija käyttäytyy ja puhuu oman aatteensa mukaisesti.Juna lähtee liikkeelle:
K: Vanhat hevoskärryt oli parempia 
S:eikä ole
L: Mielestäni yksilöillä pitäisi olla oikeus päättää, kuka junaa ohjaa
N:Koti Suomen junat on parempia!
K:Vanhalla kunnon kauramoottorilla ei tarvitse huolehtia valmistusmaasta
S: Työläisllä pitää olla parempia liikkumismuotoja, kuin huonot junat.
N:Vain jos on oikean värinen/kansallinen vaan siten saa parempaa kohtelua
L:Valmistan ensi kerralla oman junan, enkä kulje millään valtion junalla.
Äkkiä juna syöksyy raiteiltaan rotkoon:
S:Työläiset ovat ansainneet paremman kohtalon, kuin lojua rotkon pohjalla. Tämä on epäreilua.
K: Kattokaa nyt prkl olis pitänyt mennä sillä hevosella!!
S:
L: 
N:
L:
K:
N:  L  O  P  P  U

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä