IV valistus - kohti uutta yhteiskuntaa

Lähteiden tulkintatehtävä valistuksesta

Tekijä: Mikko Palonen

 

  • Tutustu valistuksen aikana syntyneiden dokumenttien avulla valistukseen. Pohdi lähteitä kriittisesti. Kiinnitä erityisesti huomiota tekijään(kuka hän oli) ja siihen, mikä lähde on kyseessä. 
  • Historia on tulkintaa, joka perustuu lähteisiin.Mistä valistuksessa oli kyse? Vastaa kysymykseen perustelemalla näkemyksesi käyttäen hyväksi viittä (5) edellisistä lähteistä ja niistä tekemiä analyyseja. Voit kertoa esim. miksi valitsemasi lähteet sopivat näkemykseesi. Voit ottaa huomioon myös näkemyksiisi kohdistuvat mahdolliset vasta-argumentit. Arvioinnissa painottuu se, että perustelet vastauksesi valitsemiisi dokumentteihin tukeutuen.

Kommentit

Kirjaudu sisään lisätäksesi tähän kommentti