III Uuden ajan murros

Muistiinpanoja, aihealueesta uuden ajan murros

Tekijä: Mikko Palonen

Renessanssi

 • antiikin kulttuuria ihannoiva ja keskiaikaista kulttuuria väheksyvä kulttuurikausi (antiikin ”uudelleen syntyminen”); alkoi Pohjois-Italiasta 1300-luvun alussa, kukoisti 1400-1500-luvuilla ja päättyi 1600-luvun alkupuolella
 Miksi renessanssi syntyi juuri Pohjois-Italiassa 1300-luvulla?
 • Ristiretket kulkivat Pohjois-Italian kautta ja synnyttivät uusia kauppareittejä.
 • Kaupunkien kasvu ja kaupan elpyminen loivat uutta varallisuutta ja rahatalous elpyi.
 • Pohjois-Italian itsenäiset kaupunkivaltiot ja niiden ruhtinaat kilpailivat ja korostivat asemaansa palkkaamalla hoveihinsa taiteilijoita ja tiedemiehiä.
 • Myös katolinen kirkko lähti mukaan vallan korostamiseen ja maallistui.


Renessanssi, Eurooppalaisen kulttuurin kultakausi?

Puolesta:

 • kulttuurin kehitystä tapahtui paljon, esimerkiksi taide kehittyi
 • uteliaisuus ja uusi tiedekäsitys johtivat tieteiden kehittymiseen
 • antiikin kulttuurin elvyttäminen ja ihannointi
 • merkittäviä taiteilijoita, joiden teoksia ihaillaan tänäkin päivänä
 • yksilöllisyyden korostus
 • järjen ja oppineisuuden korostus
 • kulttuurilla oli paljon tukijoita ja sillä osoitettiin varallisuutta

Vastaan: 

 • aikakautta ihannoitu kritiikittömästi samaan tapaan kuin antiikkia
 • renessanssi ei juuri koskenut tavallista kansaa
 • renessanssi sijoittuu osin keskiajalle, jota renessanssin edustajat pitivät pimeänä aikakautena
 • yksilöllisyyden korostus alkoi jo keskiajalla
 • naisen asema ei parantunut
 • uskomus astrologiaan ja magiaan oli edelleen vahvat
 • sodat ja kilpailu kaupunkivaltioiden kesken tekivät aikakaudesta väkivaltaisen
 • yleisnerojen merkitystä on ylikorostettu (esimerkiksi da Vinci)

Reformaation taustasyyt
 • Paavien pröystäilevä tapa hallita katolista kirkkoa ärsytti protestantteja.
 • Katolista kirkkoa arvosteltiin esim. anekaupasta ja verovapaudesta, ahneudesta ja vieraantumisesta kristinuskon perussanomasta.
 • Luther halusi herättää keskustelua tilanteesta, mutta katolisen kirkon jyrkkä vastareaktio kärjisti tilanteen avoimeksi vastakkainasetteluksi.
 • Kirjapainon avulla Lutherin ajatukset levisivät ympäri Eurooppaa ja ne saivat aikaan kansanliikkeen katolista kirkkoa vastaan.

Barokki
 • vallitseva tyylisuunta 1500-luvun jälkipuoliskolta 1700-luvun alkuun. 
 • katolisen kirkon, itsevaltiaiden, aateliston ja varakkaiden porvareiden taidetyyli 
 • kirkolla pyrkimys kuvata uskonnollista tunnetta
 • Itsevaltiaat kuvasivat hallitsijan mahtavuutta
 • Barokin arkkitehtuurissa jatkui antiikin ihannointi, esimerkiksi pylväät, kupolit ja patsaat olivat yleisiä. 
 • suosi myös koukeroista ja ylitsepursuilevaa tyyliä, esimerkiksi spiraalipylväät
 • maalaustaiteessa voimakkaat valon ja varjon erot, paljon liikettä sekä tunnetta
 • sisustuksessa käytettiin tummia värejä, huonekalut olivat raskaita ja näyttäviä. 
 • Pukeutumismuoti oli mahtipontista ja suureellista esimerkiksi peruukit olivat suuria. Lisäksi käytettiin raskaita kankaita, isoja koruja ja vaatteissa turkisreunuksia.
 • suosi useiden taidelajien yhdistämistä sekä kokonaistaideteoksia (ooppera, puutarhat)
 • ensimmäinen maailmanlaajuinen tyylisuunta

Luonnontieteellisen maailmankuvan synty
 • Ajatus siitä, että kaikki tiedetään jo, muuttui uuden tiedon etsinnäksi. 
 • Tietoa yritettiin hankkia järkeilemällä (rationalismi) sekä omilla havainnoilla, kokeilla ja kokemuksilla (empirismi). 
 • Useat 1500–1600-lukujen uudet havainnot ja tutkimustulokset olivat ristiriidassa aristoteelisen maailmankäsityksen kanssa.

Taustatekijät
 • Useat uudet tähtitieteen havainnot nakersivat vanhaa aristoteelista käsitystä maailmankaikkeudesta.
 • Tähtitiede osoitti vääräksi muun muassa vanhan käsityksen siitä, että maa on kaiken keskipiste ja taivas on muuttumaton.
 • Isaac Newtonin myötä syntyi mekanistinen maailmankuva, joka perustui matematiikkaan, kokeisiin ja havaintoihin. 
 • Kirjapainotaito ja tieteellisten seurojen yleistyminen edistivät uusien käsitysten leviämistä ja siten maailmankuvan muuttumista.

Ajatus Eurooppalaisuudesta syntyy
 • Turkkilaiset valloittivat Konstantinopolin 1453, mikä lisäsi kristikunnan yhtenäisyyttä.
 • Eurooppa-käsitteen käyttäminen näkyi kartoissa. 
  • Eurooppa kuvattiin todellista suurempana ja kaiken keskipisteenä. 
 • Löytöretket lisäsivät eurooppalaisten ylemmyydentunnetta ja muuttivat käsitystä maapallosta ja Euroopasta osana sitä.