III Uuden ajan murros

Muistiinpanoja, aihealueesta uuden ajan murros

Tekijä: Mikko Palonen

Renessanssi

 • antiikin kulttuuria ihannoiva ja keskiaikaista kulttuuria väheksyvä kulttuurikausi (antiikin ”uudelleen syntyminen”); alkoi Pohjois-Italiasta 1300-luvun alussa, kukoisti 1400-1500-luvuilla ja päättyi 1600-luvun alkupuolella
 Miksi renessanssi syntyi juuri Pohjois-Italiassa 1300-luvulla?
 • Ristiretket kulkivat Pohjois-Italian kautta ja synnyttivät uusia kauppareittejä.
 • Kaupunkien kasvu ja kaupan elpyminen loivat uutta varallisuutta ja rahatalous elpyi.
 • Pohjois-Italian itsenäiset kaupunkivaltiot ja niiden ruhtinaat kilpailivat ja korostivat asemaansa palkkaamalla hoveihinsa taiteilijoita ja tiedemiehiä.
 • Myös katolinen kirkko lähti mukaan vallan korostamiseen ja maallistui.


Renessanssi, Eurooppalaisen kulttuurin kultakausi?

Puolesta:

 • kulttuurin kehitystä tapahtui paljon, esimerkiksi taide kehittyi
 • uteliaisuus ja uusi tiedekäsitys johtivat tieteiden kehittymiseen
 • antiikin kulttuurin elvyttäminen ja ihannointi
 • merkittäviä taiteilijoita, joiden teoksia ihaillaan tänäkin päivänä
 • yksilöllisyyden korostus
 • järjen ja oppineisuuden korostus
 • kulttuurilla oli paljon tukijoita ja sillä osoitettiin varallisuutta

Vastaan: 

 • aikakautta ihannoitu kritiikittömästi samaan tapaan kuin antiikkia
 • renessanssi ei juuri koskenut tavallista kansaa
 • renessanssi sijoittuu osin keskiajalle, jota renessanssin edustajat pitivät pimeänä aikakautena
 • yksilöllisyyden korostus alkoi jo keskiajalla
 • naisen asema ei parantunut
 • uskomus astrologiaan ja magiaan oli edelleen vahvat
 • sodat ja kilpailu kaupunkivaltioiden kesken tekivät aikakaudesta väkivaltaisen
 • yleisnerojen merkitystä on ylikorostettu (esimerkiksi da Vinci)

Reformaation taustasyyt
 • Paavien pröystäilevä tapa hallita katolista kirkkoa ärsytti protestantteja.
 • Katolista kirkkoa arvosteltiin esim. anekaupasta ja verovapaudesta, ahneudesta ja vieraantumisesta kristinuskon perussanomasta.
 • Luther halusi herättää keskustelua tilanteesta, mutta katolisen kirkon jyrkkä vastareaktio kärjisti tilanteen avoimeksi vastakkainasetteluksi.
 • Kirjapainon avulla Lutherin ajatukset levisivät ympäri Eurooppaa ja ne saivat aikaan kansanliikkeen katolista kirkkoa vastaan.

Barokki
 • vallitseva tyylisuunta 1500-luvun jälkipuoliskolta 1700-luvun alkuun. 
 • katolisen kirkon, itsevaltiaiden, aateliston ja varakkaiden porvareiden taidetyyli 
 • kirkolla pyrkimys kuvata uskonnollista tunnetta
 • Itsevaltiaat kuvasivat hallitsijan mahtavuutta
 • Barokin arkkitehtuurissa jatkui antiikin ihannointi, esimerkiksi pylväät, kupolit ja patsaat olivat yleisiä. 
 • suosi myös koukeroista ja ylitsepursuilevaa tyyliä, esimerkiksi spiraalipylväät
 • maalaustaiteessa voimakkaat valon ja varjon erot, paljon liikettä sekä tunnetta
 • sisustuksessa käytettiin tummia värejä, huonekalut olivat raskaita ja näyttäviä. 
 • Pukeutumismuoti oli mahtipontista ja suureellista esimerkiksi peruukit olivat suuria. Lisäksi käytettiin raskaita kankaita, isoja koruja ja vaatteissa turkisreunuksia.
 • suosi useiden taidelajien yhdistämistä sekä kokonaistaideteoksia (ooppera, puutarhat)
 • ensimmäinen maailmanlaajuinen tyylisuunta

Luonnontieteellisen maailmankuvan synty
 • Ajatus siitä, että kaikki tiedetään jo, muuttui uuden tiedon etsinnäksi. 
 • Tietoa yritettiin hankkia järkeilemällä (rationalismi) sekä omilla havainnoilla, kokeilla ja kokemuksilla (empirismi). 
 • Useat 1500–1600-lukujen uudet havainnot ja tutkimustulokset olivat ristiriidassa aristoteelisen maailmankäsityksen kanssa.

Taustatekijät
 • Useat uudet tähtitieteen havainnot nakersivat vanhaa aristoteelista käsitystä maailmankaikkeudesta.
 • Tähtitiede osoitti vääräksi muun muassa vanhan käsityksen siitä, että maa on kaiken keskipiste ja taivas on muuttumaton.
 • Isaac Newtonin myötä syntyi mekanistinen maailmankuva, joka perustui matematiikkaan, kokeisiin ja havaintoihin. 
 • Kirjapainotaito ja tieteellisten seurojen yleistyminen edistivät uusien käsitysten leviämistä ja siten maailmankuvan muuttumista.

Ajatus Eurooppalaisuudesta syntyy
 • Turkkilaiset valloittivat Konstantinopolin 1453, mikä lisäsi kristikunnan yhtenäisyyttä.
 • Eurooppa-käsitteen käyttäminen näkyi kartoissa. 
  • Eurooppa kuvattiin todellista suurempana ja kaiken keskipisteenä. 
 • Löytöretket lisäsivät eurooppalaisten ylemmyydentunnetta ja muuttivat käsitystä maapallosta ja Euroopasta osana sitä.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä