II keskiaika

Keskiajan tiede, tehtävä

Tekijä: Mikko Palonen

Lue oppikirjan sivulta 61 luku Keskiajan tiede ja vastaa alla oleviin tehtäviin.Tuomas Akvinolainen (1225–1274) oli tunnetuin keskiajan filosofi. Hän muotoili viisi klassista jumalatodistusta. Tutustu kyseisiin todistuksiin ja vastaa tehtäviin.


 1. Ensimmäinen liikuttaja

Kaikki mikä liikkuu, on jonkun toisen liikuttamaa. Jos tämäkin liikuttaja liikkuu, jonkun muun täytyy sitä liikuttaa. Tätä ketjua voidaan jatkaa varsin pitkään, mutta se ei voi olla päättymätön ketju. Niinpä täytyy olla jokin ensimmäinen liikuttaja, jota mikään ei voi enää liikuttaa ja tämä liikuttaja on Jumala.


 1. Ensimmäinen syy

Kaikella olevalla on oma syynsä, jokainen on seurausta jostain. Koska syiden ketju ei voi jatkua loputtomiin, on olemassa jokin ensimmäinen syy, joka on kaiken takana. Tämä syy on Jumala.


 1. Täydellinen olento

Koska meillä on olemassa käsitteet enemmän ja vähemmän, täytyy olla jotain, joka on eniten jalo, eniten parasta, eniten totta. Tätä täydellistä olentoa kutsutaan Jumalaksi.


 1. Välttämätön olento

On olemassa olioita, joiden on mahdollista olla olemassa, mutta myös olematta. On mahdotonta, että kaikki oliot olisivat olleet olemassa aina. On kuitenkin mahdollista, että joskus menneisyydessä on ollut tilanne, jolloin ei olisi ollut olemassa yhtään olentoa. Siinä tapauksessa ei nytkään olisi yhtään oliota. Täytyy siis olla joku, jonka olemassaolo on välttämätöntä ja tämä olento on Jumala.


 1. Päämäärään suuntautuminen

Kaikki luontokappaleet toimivat jotain päämäärää varten, vaikka niillä itsellään ei ole tietoa tuosta päämäärästä. Niinpä täytyy olla jokin olento, joka ohjaa kaikkia luontokappaleita ja me kutsumme tätä olentoa jumalaksi.


Lähde: Joutsimäki, Kari; Laurila, Päivi. "Usko ja tieto – onko usko järjen kieltämistä?”. Uusi safiiri 3/2002.

Tehtävät

 1. Määrittele skolastiikka.
 2. Miten Tuomas Akvinolaisen jumalatodistuksissa näkyy keskiajan käsitys tiedosta?
 3. Miten niissä näkyy se, että Tuomas Akvinolainen oli skolastikko?

Oliko keskiaika pimeä aikakausi?

Tekijä: Mikko Palonen
Ryhmä 1
Keskiaika oli pimeä aikakausi
 • jan-erik
 • akseli

Keskiaika ei ollut pimeä aikakausi
 • jonne
 • laura

Ryhmä 2

Keskiaika oli pimeä aikakausi
 • ville
 • atte
Keskiaika ei ollut pimeä aikakausi

 • juuso
 • veeti

Muistiinpanoja aihealueesta keskiaika

Tekijä: Mikko Palonen

Kristillinen yhtenäiskulttuuri

Hengellinen valta:

 • jumalan pelko, kuoleman jälkeinen elämä
 • suojelupyhimykset
 • katolisen kirkon anekauppa 
 • pyhiinvaellukset
 • papit tiedon välittäjinä
 • luostarilaitos
 • arkkitehtuuri
 • uuden tiedon etsintä ei oleellista, kaikki tieto raamatussa

Poliittinen valta:

 • Paavin hovi eli kuuria 
 • kanoninen oikeus 
 • inkvisitio= katolisen kirkon tuomioistuin
 • ristiretket
Keskiajan ihmisen maailmankuva ja tiede
 • Odotettiin Kristuksen toista tulemista
 • Hengellinen kartta
 • Ajan mittaamisen vaikeus
  • Pyhimyskalenteri, kirkkoherra ajanvartijana
  • luonnonkiertokulku
 • Maa kaiken keskipisteenä, Aristoteelinen mk. 
 • Ihmisen elämänpiiri suppea

Luostarilaitos
 • Päätarkoituksena toimia mietiskelypaikkana
 • Omavaraisia yhteisöjä 
 • Kylien valtakeskuksia
 • Kopioivat kirjoja
 • Välittivät lähiympäristöön maanviljelystapoja sekä lääketiedettä
 • Sisäoppilaitoksia ylempien säätyjen lapsille
 • Naisille ainoa paikka saada opetusta
 • Domikaanit ja Fransiskaanit tunnetuimpia sääntökuntia

Keskiajan sivistys ja tiede
 • Keskiajan alkupuolella opillinen sivistys keskittyi luostareihin
 • Luostarien ohessa opetusta kaupunki -ja katedraalikouluissa n. 800-luvulta alkaen
 • Yliopistot syntyivät n. 1000-luvulla
  • kirkko tarvitsi korkean koulutuksen saaneita henkilöitä
  • kaupankäynnin elpyminen, kaupunkien kasvu
 • Keskiajan tieteenharjoitus ei pyrkinyt uuden tiedon luomiseen. 
 • olemassa oleva tieto piti järjestää selkeiksi kokonaisuuksiksi, jotta sitä voitiin opettaa eteenpäin =skolastiikka 
 • Aristoteelinen/Ptolemaioksen maailmankuva

Keskiajan kuvataide
 • Arvoperspektiivi
 • Kuvien avulla kerrottiin kansalle raamatun tapahtumia
 • Pyhimysten kuvat, kirkkomaalaus
 • Taiteilijat anonyymejä, käsityöläisiä
 • Perspektiiviä ei tunnettu
 • Rutto ja jumalan pelko → kuoleman kuvaus

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä