I Antiikin ihminen

Uskonnon merkitys antiikin Kreikassa

Tekijä: Mikko Palonen

Pohtikaa, heijastuiko antiikin Kreikassa uskonto jotenkin alla oleville elämän osa-alueille, ja jos heijastui, niin miten?


 • luontokäsitys
 • myytit
 • arkkitehtuuri
 • kuvanveisto
 • kauneuskäsitys
 • filosofian synty
 • teatteri
 • urheilukilpailut
 • juhlat
 • kirjallisuus
 • arkipäivä
 • ennustaminen
 • politiikka
 • kieli
 • orjuus
 • naisen asema
 • homoseksuaalisuus

Historiallinen empatia -tehtävä

Uskonnon merkitys antiikin ihmisen elämässä

Olet antiikin kreikassa asuva henkilö (mies/nainen). Kirjoita tämän henkilön tarinaa päiväkirjamuodossa ajalle tyypillisten tapahtumien ja ilmiöiden kautta. Antiikin ihmisen elämässä ja yhteiskunnassa uskonnolla oli suuri rooli. kirjoituksessa pitäisi tulla esille miten uskonto ilmeni henkilön elämässä Tehtävän henkilö on fiktiivinen, mutta tapahtumista pitäisi tulle esille kirjoittajan tietämys uskonnon merkityksestä antiikin ihmisen elämässä ja yhteiskunnassa. Ole tarkkana että et tuo henkilön elämään asioita, ajattelutaopja nykypäivästä.

Muistiinpanoja aihealueesta Antiikin ihminen

Tekijä: Mikko Palonen
Antiikin Kreikan arkkitehtuuri
 • Arkkitehtuuri oli kaikissa Kreikan kaupunkivaltiossa ja koko Välimeren alueella hyvin samanlaista, sillä innovaatiot levisivät kauppa- ja vesireittien välityksellä.
 • Tyypillistä antiikin Kreikan arkkitehtuurille on päätykolmio ja pylväiköt.
 • Vahvat pylväiköt kannattelivat kattorakenteita.
 • Kreikkalaiset temppelit ja julkiset rakennukset olivat yleensä maalattuja tai koristeltuja voimakkailla väreillä. Ajan myötä maalipinta on kulunut pois.
Kreikkalainen filosofian synty

 • Kreikkalaiset ns. luonnonfilosofit alkoivat 500-luvulla eaa. pohtia kysymystä maailmankaikkeuden olemuksesta
 • Tietoa ja sen lisäämistä ryhdyttiin pitämään arvokkaana
 • Tieteellisen ajattelun perusta
 • Antiikin filosofian johdosta rationaalisesta ajattelusta länsimaisen kulttuurin perusta
 • Myyttisen maailmankuvan rinnalle nousi tietoon perustuva maailmankuva

 • LUONNONFILOSOFIT:
   • Pyrkimyksenä ratkaista ensimmäistä kertaa järjellä maailmankaikkeuden olemus
   • Pythagora, Demokritos, Thales

 • SOFISTIT:
   • viisauden opettajia
   • huomio luonnosta ihmiseen
   • opettivat puhetaitoa, väittelytekniikkaa ja yleissivistystä
   • jakoivat tietoa maksusta
   • hyväksyivät vain järjelliset perustelu
   • arvostelivat ennakkoluuloja
   • eivät hyväksyneet sankarien palvontaa tai pöyhkeää itseihailua
 • SOKRATES ( n. 469-399 ekr. )
  • Viisaus on oman tiedon rajallisuuden tunnustamista
  • “Opetti” kysymällä…
  • Tuomittiin kuolemaan
 • PLATON ( 427-347 ekr. )
  • Ihannevaltio, ensimmäinen utopia
  • Luolavertaus
 • ARISTOTELES ( 384-322 ekr. )

Hellenismi

 • Aleksanteri Suuren valloituksista (323 eaa.) seurannut kreikkalaisen ja itämaisen kulttuurin sekoittuminen. Päättyi vuonna 30 eaa. Rooman valloittaessa Egyptin.
 • Alue:
  • Kreikka, Lähi-itä, Pohjois-Afrikka


Hellenismin vaikutus länsimaiseen kulttuuriin
 • polisten tilalle itsevaltaiset kuningaskunnat, joiden johtajia palvottiin jumalkuninkaina
 • kauppa kukoisti ja rahatalous levisi aikaisempaa laajemmalle alueelle
 • kreikkalaisjumalat korvautuivat mysteeriuskonnoilla
 • Tieteitä, taiteita ja kulttuuria arvostettiin ja kehitettiin
  • Uusia filosofisia koulukuntia (epikurolaisuus, stoalaisuus)
  • Tieteiden kehittyminen (Ptolemaioksen maailmankuva)
  • lääketiede (Hippokrates)
 • Ateenan aseman antiikin keskuksena peri Egyptin Aleksandria, jonka kirjaston 700 000 kirjakääröön oli koottu suuri osa antiikin tiedosta.
 • kreikkalaiset ja hellenistiset ajatukset ja asiat levisivät Roomaan, ja jäivät vaikuttamaan länsimaiseen kulttuuriin.

Roomalainen kulttuuri
 • kulttuurivaikutteita valloittamiltaan alueilta
 • arkkitehtuuri ja taide yleisilmeiltään kreikkalaista
 • henkinen sivistys Kreikasta
 • teatteri ja urheilu ei yhtä merkittävää kuin Kreikassa
 • yhteiskunnallinen asema perustui syntyperään, varallisuuteen ja sosiaalisiin suhteisiin
 • naisen asema parempi kuin Kreikassa
 • väkivalta olennainen osa kulttuuria
 • omaksuivat Kreikan jumaltarut, nimesivät jumalat uudelleen. Jättivät jumalille vain käytännölliset ominaisuudet
 • suurimmat saavutukset liittyivät imperiumin käytännölliseen johtamiseen: 
  • insinööritaito: tieverkostot, viemärit, rakennukset
  • betoni, holvikaari
  • latinasta virallinen kauppakieli
  • yhtenäinen lakikokoelma (kahdentoista taulun lait)

Kristinuskon nousu
 • Lähimmäisen rakkaus ja tasavertaisuus houkuttelivat
 • Seurakuntaan kuuluminen toi turvaa levottomina aikoina
 • Keisari Konstantinus suuri (306-337) lopetti kristittyjen vainot
  • 380 ainoaksi sallituksi Rooman uskonnoksi
  • taustalla valtapoliittiset tekijät
  • Kristinusko tarjosi keisareille keinon lujittaa levotonta yhteiskuntaa

Antiikin perintö Euroopalle

 • kristinusko
 • rationaalisuus, filosofia, tiede
 • arkkitehtuuri, jumaltarustot, teatteri
 • demokratia
 • oikeusjärjestelmän perusta
 • ihmisihanne
 • kielet: kreikka ja latina
 • puhetaidon eli retoriikan arvostus
 • nainen yhteiskunnallisen päätöksenteon ulkopuolella
 • muiden kulttuurien alistaminen

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä