Kurssipalaute

Kurssipalaute, itsearvointi

 1. Oliko kurssi mielenkiintoinen? Oliko jokin aihe erityisen kiinnostava tai epäkiinnostava?
 2. Miten hyvin opit kurssin keskeiset asiat? 
 3. Mikä edesauttoi parhaiten oppimistasi? 
 4. Millaisia käytetyt työskentelymenetelmät mielestäsi olivat?
  1. Oliko tehtäviä liikaa / liian vähän?
  2. Tuliko kotitehtäviä liikaa / liian vähän?
  3. Oliko tunnilla tarpeeksi aikaa tehtävien tekemiseen?
  4. Millainen kirja mielestäsi oli?  
 5. Tuntuiko jokin erityisen vaikealta?
 6. Arvioi omaa työskentelyäsi kurssilla? 
  1. Missä olisit voinut parantaa?
  2. Missä onnistuit?
 7. Miten kehittäisit kurssia?
 8. Mitä haluaisit kerrata kertaustunnilla?
 9. Muuta viestiä opettajalle