Syksyn kurssit ja varautuminen poikkeusoloihin

Jokaiselle kurssillemme on tehty varautumissuunnitelma mahdollisia poikkeusoloja varten.

Kurssien toteutusvaihtoehdot poikkeusoloisssa ovat seuraavat: 

1. Kurssi siirtyy verkkoon 

Poikkeusoloissa kurssi järjestetään etäopetuksena. Etäopetus sisältää opettajan järjestämät nettitunnit videoyhteyden välityksellä. Nettitunnit muodostavat opetuksen rungon, jonka lisäksi tarjolla voi olla verkkomateriaalia ja ohjausta. Tämä vaihtoehto koskee kaikkia EtKon kursseja, jos kurssin kohdalla ei ole muuta mainintaa. Osa kursseista on sellaisia, että niiden toteuttaminen kokonaan etäopetuksena ei ole tarkoituksenmukaista. Näiden kurssien osalta ilmoittautuminen kursseille alkaa, kun saamme varmistuksen siitä, että kurssi pääsee syksyllä alkamaan lähiopetuksena. Mahdollisissa poikkeusoloissa kurssi siirtyy verkkoon.

2. Seuraa striimia - kurssikerrat suoratoistetaan ilmoittautuneille tarvittaessa

Kurssi järjestetään lähiopetuksena, mutta kurssikerrat myös striimataan tarvittaessa. Jos kuulut riskiryhmään, voit osallistua kurssille verkkoyhteyden avulla. Ole yhteydessä opistosihteeriin, niin pystymme varautumaan striimaukseen. Jos lähiopetus keskeytyy, kurssi siirtyy toimimaan pelkästään verkossa. Striimattavien kurssien kohdalla on maininta "Seuraa striimia". 

Lähiopetuskurssi


Ilmoittautuminen lähiopetuskursseille aukeaa syksyllä koronatilanteen niin salliessa. Vain lähiopetuksessa toteutettavien kurssien kohdalla on maininta "Lähiopetuskurssi, ilmoittautuminen avautuu myöhemmin".

Tarkempaa tietoa poikkeustilanteita ja ilmoittautumista koskien löydät täältä.