Digitaalisuuden hyödyntäminen asiakaspalvelussa

Chat-palvelukokeilu DIGIASPA

Etelä-Helsingin kansalaisopisto testaa chatin käyttöä osana uudenlaista asiakaspalvelua. Ensisijaisesti tavoitteena on selvittää chat-palvelun toimivuus kursseille ilmoittautumisen yhteydessä. Kokeilu toteutetaan marraskuussa 2018, kun ilmoittautuminen kevään kursseille alkaa.

Nykyisellään valtaosa kursseille ilmoittautumisista tulee netin kautta. Ilmoittautuja löytää tarvitsemansa tiedon kursseista tutustumalla kurssin kohdalla annettuihin tietoihin. Lisätietoa on saatavilla opiston kotisivuilla.

Uskomme kuitenkin, että henkilökohtaisella asiakaspalvelulla on edelleen keskeinen merkitys, kun puhutaan opetuspalveluista ja itselle sopivien kurssien valitsemisesta. Opisto saa nykyään runsaasti yhteydenottoja liittyen opintoneuvontaan. Esimerkiksi kielikurssin tasoista kysytään paljon, samoin liikuntakurssien soveltuvuudesta, välineistä ja varusteista.

Toinen näkökulma liittyy kansalaisopiston monipuolisiin palveluihin. Moni opiskelija valitsee itselleen useamman kurssin ja on valmis kokeilemaan aina jotain uutta. Verkossa tapahtuva henkilökohtainen palvelu on näissä tilanteissa parasta.

Toivomme, että chat-kokeilumme onnistuu ja että pystymme sen avulla entistä paremmin palvelemaan asiakkaitamme, ja että uudesta kanavasta tulee osa monikanavaista palveluamme.

ETKO_asiakaspalvelu.jpg