Kielikurssien taitotasot

Mikä on sopiva kielikurssi minulle?

Kielikurssien nimessä on mainittu kurssin taitotaso. Katso lisätietoa asiasta. Kuvausten avulla pystyt itse arvioimaan omaa kielitaitoasi ja valitsemaan itsellesi parhaiten sopivan kurssitason. Eurooppalaiseen viitekehykseen perustuvat viralliset taitotasot ovat myös avuksi kurssien suunnittelussa ja toteutuksessa.

Taitotasot

  • perustuvat Eurooppalaiseen viitekehykseen
  • on luotu yhtenäistämään kielen oppimisen ja opetuksen arviointia Euroopassa
  • auttavat kielenoppijaa asettamaan tavoitteitaan, arvioimaan omaa kielitaitoaan ja ohjaamaan opiskeluaan tavoitteiden mukaisesti
  • ovat sanallisia kuvauksia siitä, mitä kielenoppija osaa kielitaidon eri osa-alueilla
  • muodostuvat kuudesta portaasta: A1, A2, B1, B2, C1, C2
Perustaso A1: "Suppea viestintä kaikkein tutuimmissa tilanteissa"
A1.1 Kielitaidon alkeiden hallinta = alkeiskurssi
A1.2 Kehittyvä alkeiskielitaito
A1.3 Toimiva alkeiskielitaito

Perustaso A2: "Välittömän sosiaalisen kanssakäymisen perustarpeet ja lyhyt kerronta"
A2.1 Perustaidon alkuvaihe
A2.2 Kehittyvä peruskielitaito
Perustaso vastaa lähinnä lukion lyhyen kielen oppimäärää.

Keskitaso B1: "Selviytyminen arkielämässä"
B1.1 Toimiva peruskielitaito
B1.2 Sujuva peruskielitaito

Keskitaso B2: "Selviytyminen säännöllisessä kanssakäymisessä syntyperäisten kanssa"
B2.1 Itsenäisen kielitaidon perustaso
B2.2 Toimiva itsenäinen kielitaito
Keskitaso vastaa lähinnä lukion pitkän kielen oppimäärää.

Ylin taso: "Selviytyminen monissa vaativissa kielenkäyttötilanteissa"
C1-C2 on taitavan kielenkäyttäjän taso