Reklamaatio

Reklamaatiolomake

Etelä-Helsingin kansalaisopiston toimintaan tai käytäntöihin tyytymätöntä pyydetään tekemään vapaamuotoisen valituksen. Valitus on hyvä tehdä viipymättä tapahtuneen jälkeen. Valitus käsitellään opistokokouksessa. Jos valituksen tekijä on tyytymätön opistokokouksen ratkaisuun, hän voi pyytää asiansa käsittelyä opiston johtokunnassa lähettämällä viestiä rehtorille, minna.prunnila@etko.fi. Johtokunta käsittelee asian seuraavassa kokouksessaan. Johtokunnan päätöksestä ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

Vähintään seuraavat tiedot tarvitaan:

  1. Mitä asiaa valitus koskee? Selosta tilanne/tapahtuma omin sanoin. Ilmoita myös päivämäärät.
  2. Kehen asiassa on ensiksi otettu yhteyttä, kirjallisesti/suullisesti? Mitä tietoa/ohjeita sait?
  3. Oma ratkaisuehdotuksesi asiassa.
  4. Yhteystiedot