Kysy meiltä, kerro meille!

Palautekanavat

Tässä tietoa opiston palautekanavista:

1. Kurssipalautetta kysytään aina lukukauden lopussa. Lähetämme kurssihallintajärjestelmästä kyselyn opiskelijoiden antamaan sähköpostiosoitteeseen. Kyselyyn vastaaminen ei vie kuin hetken. Saamme palautteiden kautta arvokasta tietoa siitä, kuinka kurssi on opiskelijoiden näkökulmasta sujunut ja kuinka hyvin olemme osanneet palvella asiakkaitamme.

Opiston vakinainen henkilökunta tutustuu kurssipalautteeseen. Keräämme listalle asiat, joita pitää parantaa/korjata tai joihin pitää puuttua. Rehtori keskustelee opettajan tai muun työntekijän kanssa, jos palautteesta tulee esiin jotain erityistä.

Opettajat tutustuvat kurssipalautteeseen yhtä lailla eli heillä myös on kurssipalautteet käytössään.

2. Kurssipalautetta voi aina antaa myös suullisesti. Pyrimme luomaan opistossa sellaista ilmapiiriä, että palautteen antaminen on luontevaa ja yksinkertaista.

3. Kotisivujen Palautetta-sivun kautta voi kysyä tai kertoa jostain, antaa hyvää tai huonoa palautetta tilanteen mukaan, ks. alla.

Kysy meiltä, kerro meille!

Asia/Palaute/Kysymys


Palautteen antajan yhteystiedot


Muuta


Kiitos, kun näit vaivaa ja otit yhteyttä!
Roskapostituksen esto
Valitse mikä tahansa numero, joka on suurempi kuin 2. Syötä valitsemasi numero molempiin seuraaviin kenttiin.