Etelä-Helsingin kansalaisopisto (ETKO)

Ilmoitustaulu

Mikä on juuri sinulle sopiva kielikurssi?

Kielitaidon rakentaminen alkaa yleensä alkeiskurssilta. Lähtötaso on 0 ja tavoitetaso A1.1.
Alkeiskurssin jälkeen opiskelija jatkaa kurssilla, joka on nimetty "kehittyvä alkeiskielitaito". Taitotaso on edelleen A1 eli edelleen A1.1, A1.2 tai A1.3. A1 taitotaso saavutetaan 2-3 vuoden opiskelun jälkeen.

Seuraava taitotaso on perstaso eli A2, se on jaettu kahteen osaan. Perustaso vastaa lähinnä lukion lyhyen kielen oppimäärää. Sen saavuttaminen kestää 4-5 vuotta.

Kolmas taso on keskitaso eli B. B1-tasolla opiskelija on itsenäinen kielenkäyttäjä, joka pystyy keskustelemaan vieraalla kielellä. B2-taso vastaa lähinnä lukion pitkän kielen oppimäärää.

C-taso on ylin taso ja kielenkäyttäjä tässä vaiheessa jo taitava.

Lisätietoa taitotasoista eli kuvaukset:

Perustaso A1: "Suppea viestintä kaikkein tutuimmissa tilanteissa"
A1.1 Kielitaidon alkeiden hallinta
A1.2 Kehittyvä alkeiskielitaito
A1.3 Toimiva alkeiskielitaito
Kaikkien alkeiskurssien lähtötaso on 0 eli mitään aiempia opintoja ei tarvita. Perustason opinnot alkavat ääntämisen ja perusrakenteiden opettelusta. Pääpaino on käytännön kielitaidossa kaikki sen eri osa-alueet huomioiden. Kursseilla opitaan selviytymään arkielämän tilanteissa, jotka liittyvät omaan elämään mm. esittäytymään, tekemään itseä koskevia kysymyksiä ja vastaamaan niihin sekä käymään yksinkertaisia keskusteluja. Taitotaso A1 saavutetaan 2-3 v. opiskelun jälkeen.

Perustaso A2: "Välittömän sosiaalisen kanssakäymisen perustarpeet ja lyhyt kerronta"
A2.1 Perustaidon alkuvaihe
A2.2 kehittyvä peruskielitaito
A2-tasolla pystytään keskustelemaan tämän hetken asioiden lisäksi myös menneistä ja tulevista, esim. kertomaan perheestä, ympäristöstä ja ammattiin liittyvistä yksinkertaisista asioista. Taitotaso A2 saavutetaan n. 4-5 v. opiskelun jälkeen.
Perustaso vastaa lähinnä lukion lyhyen kielen oppimäärää.

Keskitaso B1: "Selviytyminen arkielämässä"
B1.1 Toimiva peruskielitaito
B1.2 Sujuva peruskielitaito
Keskitasolla täydennetään ja syvennetään perustason opintoja aiemmin opittua kerraten ja täydentäen sekä erityisesti puhevalmiutta ja -rohkeutta kehittäen. Tavoitteena on peruskieliopin hallinta ja selviytyminen vaivatta kielialueella matkustettaessa. B1-tasolla pystytään kuvailemaan kokemuksia, tapahtumia, toiveita ja tavoitteita sekä perustelemaan mielipiteitä.

Keskitaso B2: "Selviytyminen säännöllisessä kanssakäymisessä syntyperäisten kanssa"
B2.1 Itsenäisen kielitaidon perustaso
B2.2 Toimiva itsenäinen kielitaito
B2-tasolla tavoitteena on selviytyminen vaivatta erilaisissa työelämän tilanteissa. Vuorovaikutus syntyperäisten kanssa on sujuvaa ja spontaania. Tällä tasolla ymmärtää vaivatta yleisiä aihepiirejä käsitteleviä tekstejä ja pystyy kirjoittamaan yksityiskohtaisesti hyvinkin erilaisista aiheista.
Keskitaso vastaa lähinnä lukion pitkän kielen oppimäärää.

Ylin taso: "Selviytyminen monissa vaativissa kielenkäyttötilanteissa"
C1-C2 on taitavan kielenkäyttäjän taso.