Etelä-Helsingin kansalaisopisto

Ajankohtaista

ETKO-kielipassilla alennusta

ETKO-kielipassi oikeuttaa 10 % alennukseen koko lukuvuoden kielikurrsseista. Toimi näin saadaksesi ETKO-kielipassialennuksen:
  1. Valitse kurssihallintajärjestelmästä ostoskoriin ETKO-kielipassi.
  2. Valitse ostoskoriin kielikurssi.
  3. Ilmoittaudu kurssille ja valitse kursseista ETKO-kielipassihinta.
  4. Maksa ostoksesi.
Ota haaste vastaan ja opettele uusi kieli tai vahvista jo olevaa kielitaitoa!


Ilmoittaudu syksyn kursseille nyt!

Etelä-Helsingin kansalaisopiston syyskauden uutuuskursseilla työstetään mm. japanilaista keittiöveistä, kirjoitetaan laululyriikoita, maalataan elävää kissamallia ja tutustutaan Rööperin historiaan Punavuori Akatemian luennoilla. Opiston perinteisiä suosikkikursseja ovat oopperatiedon piiri, huonekalujen korjaus ja entistäminen, navigointi, keramiikka, grafiikka, mehiläistarhaus, asahi ja pop&jazz-laulu.

Ilmoittaudu kursseille.

Uusi tietosuoja-asetus voimaan 25.5.2018

Tutustu käytössämme olevan HelleWi-henkilötietokantarekisterin päivitettyyn tietosuojaselosteeseen. Järjestelmään rekisteröidään vain asioiden hoitamisen kannalta ja rekisteröityjen oikeusturvan kannalta tarpeelliset tiedot. Rekisteröidyt henkilöt ovat asianosaisia käsiteltävissä asioissa, jotka rekisteröidään järjestelmään. Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisten käyttöön muutoin kuin perintätapauksissa. Rekisterissä olevia tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille, suoramarkkinointiin, markkina- ja mielipidetutkimuksiin, henkilömatrikkeleihin eikä sukututkimuksiin.

Mitä ilmoittautujalta kysytään ja miksi?
Sukunimi ja kutsumanimi pakolliset.
Henkilötunnus opettajille pakollinen.
Henkilötunnus ryhmän osallistujalle pakollinen henkilön yksilöimiseksi ja laskutusta varten. (eli tule ilmoittautumaan ja maksamaan paikan päälle, jos et halua antaa henkilötunnusta)
Mikäli osallistuja on alaikäinen, huoltajan henkilötunnus on pakollinen.
Osoite tai huoltajan osoite postitusta varten pakollinen.
Kotikunta tilastointia varten.
Puhelinnumero pakollinen kurssimuutoksista tiedottamista varten.'
Sähköpostiosoite ilmoittautumisen vahvistusilmoitusta ja tiedottamista varten.

Lisäksi:
Tutkinto tilastointia varten (OPH).
Pääasiallinen toiminta tilastointia varten (OPH).
Äidinkieli tilastointia varten pakollinen (OPH).
Sukupuoli tilastointia varten pakollinen (OPH).

Mikä on juuri sinulle sopiva kielikurssi?

Kielitaidon rakentaminen alkaa yleensä alkeiskurssilta. Lähtötaso on 0 ja tavoitetaso A1.1.

Alkeiskurssin jälkeen opiskelija jatkaa kurssilla, joka on nimetty "kehittyvä alkeiskielitaito". Taitotaso on edelleen A1 eli edelleen A1.1, A1.2 tai A1.3. A1 taitotaso saavutetaan 2-3 vuoden opiskelun jälkeen.

Seuraava taitotaso on perstaso eli A2, se on jaettu kahteen osaan. Perustaso vastaa lähinnä lukion lyhyen kielen oppimäärää. Sen saavuttaminen kestää 4-5 vuotta.

Kolmas taso on keskitaso eli B. B1-tasolla opiskelija on itsenäinen kielenkäyttäjä, joka pystyy keskustelemaan vieraalla kielellä. B2-taso vastaa lähinnä lukion pitkän kielen oppimäärää.

C-taso on ylin taso ja kielenkäyttäjä tässä vaiheessa jo kovin taitava.

Lisätietoa taitotasoista eli kuvaukset:

Perustaso A1: "Suppea viestintä kaikkein tutuimmissa tilanteissa"
A1.1 Kielitaidon alkeiden hallinta
A1.2 Kehittyvä alkeiskielitaito
A1.3 Toimiva alkeiskielitaito
Kaikkien alkeiskurssien lähtötaso on 0 eli mitään aiempia opintoja ei tarvita. Perustason opinnot alkavat ääntämisen ja perusrakenteiden opettelusta. Pääpaino on käytännön kielitaidossa kaikki sen eri osa-alueet huomioiden. Kursseilla opitaan selviytymään arkielämän tilanteissa, jotka liittyvät omaan elämään mm. esittäytymään, tekemään itseä koskevia kysymyksiä ja vastaamaan niihin sekä käymään yksinkertaisia keskusteluja. Taitotaso A1 saavutetaan 2-3 v. opiskelun jälkeen.

Perustaso A2: "Välittömän sosiaalisen kanssakäymisen perustarpeet ja lyhyt kerronta"
A2.1 Perustaidon alkuvaihe
A2.2 kehittyvä peruskielitaito
A2-tasolla pystytään keskustelemaan tämän hetken asioiden lisäksi myös menneistä ja tulevista, esim. kertomaan perheestä, ympäristöstä ja ammattiin liittyvistä yksinkertaisista asioista. Taitotaso A2 saavutetaan n. 4-5 v. opiskelun jälkeen.
Perustaso vastaa lähinnä lukion lyhyen kielen oppimäärää.

Keskitaso B1: "Selviytyminen arkielämässä"
B1.1 Toimiva peruskielitaito
B1.2 Sujuva peruskielitaito
Keskitasolla täydennetään ja syvennetään perustason opintoja aiemmin opittua kerraten ja täydentäen sekä erityisesti puhevalmiutta ja -rohkeutta kehittäen. Tavoitteena on peruskieliopin hallinta ja selviytyminen vaivatta kielialueella matkustettaessa. B1-tasolla pystytään kuvailemaan kokemuksia, tapahtumia, toiveita ja tavoitteita sekä perustelemaan mielipiteitä.

Keskitaso B2: "Selviytyminen säännöllisessä kanssakäymisessä syntyperäisten kanssa"
B2.1 Itsenäisen kielitaidon perustaso
B2.2 Toimiva itsenäinen kielitaito
B2-tasolla tavoitteena on selviytyminen vaivatta erilaisissa työelämän tilanteissa. Vuorovaikutus syntyperäisten kanssa on sujuvaa ja spontaania. Tällä tasolla ymmärtää vaivatta yleisiä aihepiirejä käsitteleviä tekstejä ja pystyy kirjoittamaan yksityiskohtaisesti hyvinkin erilaisista aiheista.
Keskitaso vastaa lähinnä lukion pitkän kielen oppimäärää.

Ylin taso: "Selviytyminen monissa vaativissa kielenkäyttötilanteissa"
C1-C2 on taitavan kielenkäyttäjän taso.