LUMA

LUMA-kurssien sisältö syksystä 2017 eteenpäin

7.lk - Tieto- ja viestintäteknologia sekä ohjelmointi
Opintokokonaisuuden ensimmäinen tavoite on varmistaa oppilaiden tietokoneen peruskäyttötaito LUMA-aineiden teemojen kautta.

  • Koulun oppimisympäristö, tekstinkäsittely, taulukkolaskenta ja esitysgrafiikka.

Lisäksi opintokokonaisuuden tavoitteena on oppia algoritmisen ajattelun alkeet sekä ohjelmoinnin perusteet.

  • Ohjelmointiympäristönä käytetään graafisen ohjelmointiympäristön lisäksi tekstipohjaista editoria

8.lk - Ympäristöekologia
  • Fysiikan, kemian, biologian, maantiedon ja matematiikan monialainen opintokokonaisuus.
  • Pääpaino kokeellisissa laboratoriotöissä, tutkimuksissa ja retkissä.
  • Syvennetään ympäristöilmiöihin liittyviä tietoja oppiaineiden näkökulmista.
9.lk - Elämän biokemiaa
  • Syvennetään ihmisen biologian ja orgaanisen kemian oppisisältöjä.
  • Pääpaino kokeellisessa laboratoriotyöskentelyssä.

LUMA - kurssit vanhan OPS:in mukaan

9. luokalla on ylimääräinen biologian tutkimuskurssi, jossa tehdään paljon laboratorio- ym. käytännön töitä: esim. yhteyttämiskokeita kasveilla, kasvatuskokeita bakteereilla, ravintoainetutkimuksia ja kilpailemme, kuka kasvattaa pisimmän pavun. Teemme tutkimuksia myös Helsingin Yliopiston Gadolin -kemianluokassa tai Otaniemen laboratoriossa.

Tutkimustyöt pohjustavat lukion pakollisia biologiankursseja.