Saksa 1

28.3.2019

Hallo.  Kerrattiin sanastoa kpl 5, tien neuvomista, tarkistettiin teht. 11 ja 13.  Tehtiin kuuntelutehtävät 12 ja 16.  Tutustuttiin modaaliverbeihin können, müssen ja möchten.  Kotitehtävä: s.95 teht. 14.
Bis zum nächsten mal.