Englanti 1 (120400) Ke 19

Homework for the 13.11.2019

- read the text "The rental cabin in Whistler" p. 112
- do ex.6 p. 113
- read grammar section "There is - there are" p. 111

Homework for the 30.10.2019

Hei! Here is some homework for the next lesson. See you on the 30th October.
Have a nice autumn holiday!

- read the dialogue "Eating out" on p. 100
- do ex. 10, 11, 13 p. 101-103
- fill in the crossword ristikko p. 149.pdf

Homework for the 02.10.2019

- harjoittele vuoropuhelua ja käy läpi sanasto At the wine bar s. 87
- tee tehtävät 6 a, b s. 88
- tee ristikko (lisätehtävä 2)

Homework for the 18.9.2019

Hello dear students of Englanti Startti 2! It was nice to meet you!

Your homework for the next lesson is the following:
- lue vuorokeskustelu What do you like doing? s. 80 ja oppii uusia sanoja
- tee tehtävä 2, s. 81
- tee lisätehtäviä 11 ja 12 s. 117

Homework for the 10th April

- tee lisätehtävät 3, 1, 2, 8Lisätehtävät 3, 1, 2, 8.pdf
- ex. 6, 7, p. 75
- ex. 10, p. 77
- Huviksi ja hyödyksi, p. 78

- Write a short essay about yourself (Kirjoita lyhyt essee itsestäsi ) Esim.

My name is..
I live in..
I work in.../ I am retired.
Every day I...
I have my breakfast at...
I enjoy cooking, fishing, learning English, walking, travelling etc.
My hobby is...
My favourite season is..., because...

Homework

13.02.2019

- exercises 13, 14 on page 53
- lisätehtävä 10 a, s. 68 (käännä lauseet englanniksi), lisätehtävä 4, s. 59 (tee ristikko)
- lue kielioppia 2 B ja 2 C monisteesta s. 90 ja tee monisteesta tehtävät 2 A b, 2 B b, 2 C a ja b s. 91

English 1 Wednesday 6 February

Hello students of English 1 group!

On our previous lesson we revised verb "be" and did some exercises in the handout taken from the book New English File.

Viime tunnilla me kertasimme verbin "be" (olla) ja teimme harjoutustehtäviä English File - kirjasta.

Your homework for the next lesson is the following:

Teidän kotitehtäviä ensi kerralle:

- read section Prepositions on page 49 and try to memorize the prepositions
- do exercises 9 and 12 on pages 51-52

(suomeksi)
-lue Prepositioasia sivulta 49 ja yritä opettella prepositioita ulkoa
-tee tehtävät 9 ja 12 sivulta 51-52

See you on the next lesson! Anna

English 1 Wednesday 23 January 2019

Hello dear English friends!
Today we started with some very beautiful music "My heart will go on"/Titanic by Celine Dion. Lovely!
The we moved to the the actual studying:
- teimme pienen sanakertauksen kotona opeteltavina olleista sanoista. Sen jälkeen tarkistimme kotitehtävät.

Seuraavaksi kuuntelimme, luimme yhdessä ja käänsimme tekstit I´m from here ja Lost property (pages 46 and 50)

The homework for next week is as follows:
- please study the words on pages 46 and 50.
- tunnilla jaettu crosswords-moniste
- valmistaudu vastaamaan harjoituksen 6, page 47, kysymyksiin

Lisäksi teemme monia muita harjoituksia. Thank you so much for a nice evening. Take care and see you next Wednesday! Sirpa

English 1 Wednesday 16 February 2019

Hello all English friends!
It was so nice to see you all and to study English again!

At first we worked through the old homework and then moved on to chaper 3. 

Kuuntelimme ja luimme yhdessä ja parityöskentelynä kappaleen 3, teksti A Holidays and birthdays teksin ja tulkitsime tekstin suomen kielelle. Harjoittelimme sanaston ääntämistä sivulla 44 sekä teimme tehtävät 2 ja 3 sivulla 45.

The homework for our next meeting is:
- opiskele sivun 44 sanat
- lue sivun 46 teksti I´m from here ja käännä teksti mielessäsi suomen kielelle, please.
- tee sivun 46 harjoitus b)
lue sivun 50 teksti Lost property ja käännä teksti mielessäsi suomen kielelle, please.
- ensi kerralla jatkamme teksin teemojen harjoittelua ja kertaamme myös lukusanoja.

Tunnilla jaettuun lisäharjoitusmateriaaliin palaamme lähempänä viikon 9 lomaviikkoa ja käymme tuolloin harjoitukset yhdessä läpi. Ilmoitan tarkemman ajankohdan hyvissä ajoin.

Thank you for a very nice evening, take care and see you next Wednesday! Sirpa

English 1 Wednesday 28. November 2018

Dear students of the English 1 group!
I am so sorry that I could not have the lessons on Wednesday, 28. November 2018 with you. Olen todella pahoillani, että en sairastumisen takia päässyt pitämään viimeistä opiskelukertaamme ennen joululomaa.
Nyt voin kuitenkin jo hyvin ja kiitän sydämellisesti teitä kuluneesta syyslukukaudesta, ahkerasta opiskelustanne ja mukavista hetkistä yhdessä englannin kielen parissa. And thank you so much for the lovely Christmas present!
I wish you all a very Merry Christmas and a Happy New Year 2019!
See you again on Wednesday, 16. January 2019! With love Sirpa

English 1, Wednesday 21.11.2018

Hello everybody!
Vi started our lessons with the the homework for this Wednesday (exercise7 and 8 on page 39, exercise 9 and 10 on page 40). We did the exercises 11, 12 and 13 on page 43.
Sitten jatkoimme lisäharjoituksilla:
- lisätehtävä 5, sanastoharjoitus parityöskentelynä
- lisätehtävä 9, äännekirjoituksen sanojen kirjoittaminen englanniksi ja suomeksi
- lisäharjoitus 10, kieltolauseiden muodostaminen
Here is our homework for next time:
- page 42: tee sivun 42 harjoitukset
- lisätehtävämoniste 11, tee sekä vaihtoehto A että B
- lisätehtävämoniste 12: sanat ja sanasokkelo

Thank you very much for a nice evening, take care and see you next Wednesday! Sirpa

English 1 Wednesday 14.11.2018

Hello everybody!
It was so nice to see you all on Wednesday! We started with a small "Brain teaser" exercise, which you worked out wery well. 

Sitten siirryimme kirjan kotitehtäviin. Tarkistimme tehtävn nro 5 sivulla 35 ja kuuntelimme tekstit Good night ja Fresh air on page 38, luimme tekstit yhdessä ja käänsimme ne suomen kieleen.

The homework for next week is:
- ns. "vanha läksy" eli harjoitukset 7 and 8 on page 39
- opiskele please sanat sivulla 38
- exercise 10 on page 40
- exercise 11 on page 11, if you have time

Muistakaa please ilmoittautua ensi tammikuussa 14.1.2018 alkavalla viikolla jatkuvalle kevätkauden kurssille. Vielä on muutama paikka vapaana,

Thank you for today, have a nice week and see you next Thursday! Sirpa

English 1 Wednesday 7. November 2018

Hello everybody!
Today we started with pronunciation of some English phrases. Aloitimme siis tänään harjoittelemalla englannin kielen yleisimpiä tervehtimis- ja muita fraaseja ääntämisharjoituksen muodossa. Sitten siirryimme kirjan kotitehtäviin tarkistamalla sivun 30 tehtävän olla-verbin taivutuksesta. Tarkistimme myös monisteharjoituksen "The odd word" = mikä sana ei sovi joukkoon.

Harjoittelimme sivujen 32-33 sanojen ääntämistä ja tarkistimme sivun 34 tehtävän 2 sekä teimme lisäharjoituksen englannin kielen fraaseista (kuvaharjoitus). Lisäksi teimme ääntämisharjoituksen 4 sivulla 35. 

Kielioppiasiana opiskelimme sivuilla 36 ja 37 olevat asiat olla-verbin kieltomuoto, omistamista ilmaisevan have-verbin taivutuksen sekä englannin artikkelit a, an ja the.

The homework for next week is:
- harjoitus 5 sivulla 35
- tekstit Good night ja Fresh air on page 38
- exercises 7 and 8 on page 39

Thank you for a very nice evening. Have a nice week, see you next Wednesday! Sirpa

English 1 Wednesday 31.10.2018

Hello everybody!
Aloitimme englannin opiskelumme tarkistamalla kotitehtävät eli ensin lisätehtävän 9 (sanalokerikko). Tarkistimme myös tehtävän 12 ja teimme kuunteluharjoituksen sivulta 29. Seuraavaksi tarkistimme käännöslauseet sivulta 30. Sivun 30 tehtävään be-verbin taivutuksesta ja olla-verbistä tehtävistä lauseista palaamme ensi kerralla.

Seuraavaksi teimme sivun 31 sanastoharjoituksen ja harjoittelimme sanojen ääntämistä. Kuuntelimme, luimme ja käänsimme suomeksi sivujen 32-33 tekstit New neighbours, Thirsty Peter ja Welcome. The homework for the next time is:
- moniste, jossa tehtävänä on erottaa joukkoon kuulumaton sana (the odd word)
- harjoittele sivujen 32-33 sanoja, harjoittelemme sanojen ääntämistä vielä yhdessä oppitunnilla.
- harjoitus 2 sivulla 34
- be-verbin tehtävän tarkistus sivulla 30
Thank you very much for a nice evening. Have a nice week and see you next Wednesday! Sirpa

English 1 Wednesday 17.10.2018

Hello everybody!
Thank you very much for a nice evening!
Tänään aloitimme aivojumpalla eli kolmella englanninkielisellä arvoituksella (riddles). Sen jälkeen teimme pienen muistiharjoituksen kotitehtävänä olleesta sanastosta ja jatkoimme kotitehtävien tarkistamisella. Kuuntelimme, luimme ja käänsimme tekstin On the phone sivulla 26, tarkistimme tehtävän 8 sivulla 27. Tarkistimme myös lauseiden muodostamisen kohtitehtävämonisteen. Lisäksi teimme ääntämisharjoitukset 10 ja 11 sivulla 28. 
Kotitehtävät seuraavaksi tapaamiskerraksi ovat seuraavat:
- opiskele sivun 26 sanasto
- moniste kappaleen 1 sanastosta
- harjoitus 12, sivu 29
- käännösharjoitus sivulla 30
- tutustu kappaleen 2 (unit 2) Meeting neighbours teksteihin sivuilla 32 ja 33.
Have a nice week, see you on Wednesday 31.10.2018. Sirpa

English 1 keskiviikko 10.10.2018

Hello everybody!
Tänään aloitimme kuuntelemalla kaunista englanninkielistä musiikkia "Bridge over troubled water". Sitten tarkistimme kotitehtävät ja kertasimme edellisen kerran sanasto- ym. asioita pariharjoitusten avulla. 
Kielioppiosissa kävimme läpi sivun 24 Olla-verbin taivuksen sekä sivun 25 Lauserakenteitaosion. Kotitehtävänä seuraaksi kerraksi ovat:
- opiskele sivujen 21,22 ja 23 sanat
- tee oppitunnilla jaetun monisteen tehtävät
- lue sivun 26 teksti On the phone sanaston avulla
- tee tehtävä 8 sivulla 27
Thank you for a very nice evening. Have a nice week and see you next Wednesday! Sirpa


English 1 keskiviikko 3.10.2018

Hello everybody!
It was so nice to see you again! Tänään aloitimme katsomalla Kansalaisopiston turvallisuusohjevideon ja keskustelemalla aiheesta.
Seuraavaksi teimme tehtävän 4 kappaleesta "Getting started". Kuuntelimme ja luimme yhdessä kappaleen 1 Leaving on a jet plane tekstit sivuilta 20 ja 22 sekä teimme parityönä harjoitukset 2 sivulla 21 ja 5 sivulla 23. Kotitehtävät seuraavaksi kerraksi:
- opiskele sanat sivuilla 20,21 ja 22, please
- tee tehtävä 3, sivu 21, please
- tee tehtävä 6, sivu 23, please
- tee monisteena jaettu sanastoristikko, please
Keräsin tänään musiikkitoiveita tunneilla kuunneiltaviksi. Musiikkitoiveita voi ilman muuta esittää myös myöhemmin, kuten myös arvoituksia (riddle) suomen tai englannin kielellä.
Thank you very much for a nice evening, Have a nice week and see you next Wednesday! Sirpa

Englanti 1 keskiviikko 26.9.2018

Hello everybody!
Tänään aloitimme kertaamalla englannin kielen aakkoset keskusteluharjoituksen avulla. Seuraavaksi siirryimme tekstin Hello! harjoituksiin 5a ja 5b sekä kuuntelimme ja luimme yhdessä harjoituksen 6 (sivut 16-17) tervehdykset ja keskustelut. Lopuksi opiskelimme värien nimityksiä sivulta 18 ja teimme sivun 18 harjoituksen. Kotitehtävät
- lue kappaleen At the airport sivu 20 sanaston avulla. 
- tee tehtävä 2 sivulla 21
- valmistaudu tehtävään 3 sivulla 21
- tutustu sanaston avulla sivun 22 teksteihin At the gate ja On the plane.

Harjoittelemme kyseisten tekstien aihepiirejä ensi kerralla lisää erilaisten harjoitusten avulla.

Have a nice week and see you next Wednesday. Sirpa

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä