Kuntoutusprosessi

Kuntoutus on prosessi

Kuntoutusta voidaan tarkastella prosessina, jossa eri vaiheet, toimenpiteet ja palvelut seuraavat toisiaan peräkkäisinä tai osin samanaikaisina tapahtumina. Prosessi alkaa jostain ja päättyy johonkin, voiden myös keskeytyä.

Kuntoutujan kannalta kuntoutusprosessia voidaan kuvata muutos-, oppimis- ja kasvuprosessiksi, jonka aikana kuntoutuja pyrkii sopeutumaan uuteen elämäntilanteeseen, löytämään uusia mahdollisuuksia ja saavuttamaan mahdollisimman hyvän työ- ja/tai toimintakyvyn.

Kuntoutusprosessilla voi olla laajat vaikutukset myös kuntoutujan elinympäristöön, sosiaaliseen verkostoon ja ihmissuhteisiin. Muutos tuo tullessaan moninaisia asioita.

Kuntoutusprosessin suunnittelu ja toteuttaminen edellyttävät usein moniammatillista, eri tieteenalat yhdistävää toimintaa. Olipa kuntoutusprosessi sitten yksilöprosessi tai ryhmäprosessi on sen tavoitteena saada aikaan looginen prosessi, jolla on selkeä tavoite. Kuntoutusprosessissa kuntoutuja on itse aina aktiivisena toimijana.

Lähteitä

Aalto, A-M., Autti-Rämö, I., Rajavaara, M., Salminen, A-L., Ylinen, A., Seppälä, O. (toim.). Kuntoutuminen. Duodecim. Luku kuntoutumisen prosessi s. 56-72.

Kuntoutussuunnitelma

Kuntoutuksen tulisi aina olla tavoitteellista ja kuntoutusprosessin tulee perustua moniammatillisen työryhmän laatimaan suunnitelmaan. Kuntoutussuunnitelma on dokumentti, johon on kirjattu suunnitelma kuntoutujan kuntoutuksesta. Kuntoutuksen tulee aina perustua julkisessa tai yksityisessä terveydenhuollossa laadittuun kirjalliseen kuntoutussuunnitelmaan. 

Dokumentteja on hyvin erilaisia, joten yhtä ja ainoaa oikeaa ei ole olemassa. Kunnan, valtion, yksityisen sektorin sekä kolmannen sektorin suunnitelmat voivat olla hyvinkin erilaisia. Yhteistä kaikille suunnitelmille on kuitenkin se, että suunnitelman tulisi palvella kuntoutujaa ja hänen kuntoutumistaan Kuntoutussuunnitelma esimerkki.pdf​. Suunnitelmaan kirjattavien asioiden pitäisi siten olla "tavallisen ihmisen ymmärrettäviä". 

Kuntoutussuunnitelma "elää" kuntoutusprosessin eri vaiheissa ja sitä tulee päivittää kuntoutujan tilanteiden muuttuessa. Hyvä kuntoutusuunnitelma on erinomainen työväline  ja auttaa jäsentämään sitä mitä, missä, miksi ja milloin tapahtuu ja mitä tavoitellaan. 


Kuntoutussuunnitelman rakenne

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä