GAS menetelmä

Mikä on GAS menetelmä?

Asiakaslähtöisyys tulee olla periaatteena kuntoutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa. Kuntoutuksen tavoitteiden asettamisessa asiakkaan omat ajatukset tavoitteista ovat keskiössä. GAS-menetelmässä yksi keskeinen asia on asiakaslähtöisyys, koska ilman asiakkaan sitoutumista kuntoutuksen tavoitteisiin hän ei motivoidu panostamaan omaan kuntoutumiseensa.  

GAS-menetelmä (Goal Attainment Scale) on asiakkaan tavoitteen asetannan ja seuranna väline. GAS-menetelmä on yleistynyt kuntoutuksessa ja mm. Kela edellyttää GAS-menetelmän käyttöä kuntoutujan tavoitteiden astannassa ja seurannassa. 


GAS -menetelmä on lähtökohdaltaan aina asiakaslähtöinen. Tavoitteen tunnistaminen perustuu haastatteluun ja kuntoutujan tilanteen kokonaisvaltaiseen selvittämiseen. Tavoitteille asetetaan realistinen aikataulu ja määritellään selkeä muutoksen indikaattori viisiportaisella asteikolla. Tavoitteen tunnistaminen perustuu haastatteluun ja kuntoutujan tilanteen selvittämiseen. 

Hyvän tavoitteen asettamisen apuvälineenä voidaan käyttää – "kultaista sääntöä" – ns. SMART-ideaa. SMART on lyhenne englannin sanojen ensimmäisistä kirjaimista, ja suomennettuna se kuvaa menetelmän ideaa "älykäs, nokkela, fiksu".

Tavoite on
Specific = spesifinen, yksilöllinen, määritetty
Measurable = mitattavissa
Achievable = saavutettavissa
Realistic/Relevant = realistinen ja merkityksellinen, kuntoutustoimenpitein saavutettavissa
Timed = mahdollinen aikatauluttaa

Tavoite tulee ensin nimetä. Hyvä tavoite on kuntoutujalle merkityksellinen ja sen tulee olla saavutettavissa kyseisellä kuntoutusmuodolla. Tavoitteelle annetaan lyhyt kuvaava nimi. Nimeämisen jälkeen tavoitteelle valitaan indikaattori. Indikaattori on käyttäytyminen, tunnetila, taito tai prosessi, joka selkeimmin edustaa valittua tavoitetta ja edistymistä tavoitteen suuntaan. Se voi olla laadullinen tai määrällinen ilmaisu, kuten paino kiloina, unen kesto, heräämisten määrä yöunien aikana, itsetuhoisten ajatusten määrä, validoitu oirekyselyasteikko tai kokemuksellinen ilmaisu.

Tämän jälkeen tavoitteelle laaditaan asteikko asteikolla -2,-1 ,0,+1, +2 . Asteikon laadinnassa asetetaan ensimmäiseksi tavoitetaso, joka kuntoutujan on realistista saavuttaa. Tämä on GAS-asteikolla 0. Seuraavaksi määritetään asteikot jonkin verran korkeampi (GAS-asteikko +1) ja jonkin verran matalampi (GAS-asteikko -1) kuin tavoitetaso. Seuraavaksi laaditaan asteikko, jossa tilanne on selvästi korkeampi (GAS-asteikko +2) ja sen jälkeen selvästi matalampi (GAS-asteikko -2) kuin odotettu tavoitetaso. Ks. alla oleva taulukko.

 


Tavoitteet astetaan ja asteikko laaditaan kuntoutusprosessin alussa ja tavoitteiden toteutumista arvioidaan viimeistään kuntoutuprosessin lopussa. 

Lähteitä:
Sukula, S. & Vainiemi, K. GAS-menetelmän käsikirja. Versio 4. 
GAS-lomake eli Omat tavoitteeni -lomake

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä