Asiakaslähtöisyys

Asiakaslähtöinen kuntoutumisen työote

Asiakaslähtöinen työote tukee kuntoutumista. Työote kuvaa organisaatioiden ja työntekijöiden asennetta ja toimintatapaa. Asiakaslähtöisyydelle olennaista on se, että asiakas osallistuu itseään koskevaan päätöksentekoon ja hän on aktiivisena toimijana kuntoutusprosessissa. Asiakas tekee omaa kuntoutustaan koskevia valintoja itsenäisesti ja yhdessä ammattilaisten kanssa. Moniammatillisessa työskentelyssä asiakas on keskiössä ja tärkeää on kuntoutuspalveluiden koordinointi ja yhteensovittaminen. Ihanteellista olisi, jos asiakas saisi kaikki kuntoutuspalvelut "yhden luukun kautta", tämä on tavoitteena tulevassa sote-uudistuksessa. Yksi keskeien asiakaslähtöisyyden asia on viestintä ja kommunikaatio asiakkaan kanssa. Käytetty kieli tulee olla sellaista, että asiakas sen ymmärtää, samoin dokumentteihin kirjattavat asiat. 

Keskeisiä asiakaslähtöisyyteen liittyviä käsitteitä ovat aktivoitumnen, toimijuus, osallisuus ja voimaantuminen. Näille käsitteille on yhteistä se, että tavoitteena on toimiva osallistuva asiakas, joka saa kuntoutumisen myötä voimavaroja oman elämänsä hallintaan. Voimavarasuuntautunut kuntoutuote kiinnittää huomiota asiakkaan vahvuuksiin ja jäljellä oleviin voimavaroihin eikä vain ongelmiin ja toimintakyvyn rajoitteisiin.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä