ICF

ICF luokitus

Kansainvälinen toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden luokitus ICF

ICF-luokitus (International Classification of Functioning, Disability and Health) on WHO:n kansainvälinen toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden luokitus. ICF-luokitus kuvaa miten sairaus- ja vamma näkyy ihmisen elämässä. Toimintakyky ja toimintarajoitteet ymmärretään ICF-luokituksessa moniulotteisena, vuorovaikutteisena ja dynaamisena tilana, jossa yhdistyvät henkilön terveydentila, yksilö- ja ympäristötekijät.

 

Lähteitä
THL:n ICF-sivut
ICF-työkalut


ICF-luokituksen esittelyvideo


ICF arviointilomakkeen ja eKuvauslomakkeen käyttö


Toiminta- ja työkyvyn arviointi

Toimintakyvyn arviointi edellyttää usein laajaa osaamista ja moniammatillista yhteistyötä, jossa hyödynnetään sosiaalityön, kuntoutuksen, hoitotyön ja lääketieteen ammattilaisten asiantuntemusta. Asiakkaan ja tarvittaessa myös hänen läheisensä arvio toimintakyvystä on keskeinen.

Toimintakyvyn arvioinnissa on tärkeää huomioida, etteivät toimintakyky ja avuntarve ole pysyviä tiloja, vaan ne muuttuvat eri tekijöiden vaikutuksesta. Toimintakyvyn arviointiin tulee hyödyntää olemassa olevia, kyseiseen tarkoitukseen kehitettyjä arviointimenetelmiä. Nämä voivat olla joko yhtä toimintakyvyn osa-aluetta arvioivia mittareita tai useampia toimintakyvyn osa-alueita arvioivia arviointijärjestelmiä. Toimintakykyä voidaan arvioida monilla eri menetelmillä ja mittareilla. Käytettyjä menetelmiä ovat haastattelu, havainnointi, kyselylomakkeet, erilaiset testit ja mittaukset ja itsearviointi.

Toimintakyvyn arviointi tuottaa tietoa useisiin käyttötarkoituksiin. Arviointituloksia voidaan hyödyntää esimerkiksi:

  • asiakkaan lakisääteisen palvelutarpeen selvittämiseen ja päivittämiseen
  • osana asiakkaan hoidon, kuntoutuksen ja palvelun suunnittelua, toteutusta ja arviointia (hoito-, kuntoutus- ja palvelusuunnitelmat)
  • arvioitaessa ja seurattaessa kuntoutuksen, asumisvalmennuksen tai muiden vastaavien toimenpiteiden ja/tai annettujen palvelujen vaikutuksia asiakkaan toimintakykyyn ja avuntarpeeseen
  • selvitettäessä etenevän / oireiltaan vaihtelevan sairauden tai ikääntymisen vaikutusta toimintakykyyn ja mahdollisesti lisääntyvään tai vaihtelevaan avuntarpeeseen

Toiminta- ja työkyvyn arvioinnin mittarit

TOIMIA (TOImintakyvyn MIttaaminen ja Arviointi) on THL:n ylläpitämä kansallisten asiantuntijoiden muodostama verkosto, joka on laatinut tietokannan luotettavista toiminta- ja työkyvyn mittareista. Tietokannassa on laaja-alaisesti toimintakyvyn eri ulottuvuuksia mittaavia mittareita, joilla mitataan fyysistä, psyykkistä, kognitiivista ja sosiaalista toimintakykyä, työkykyä ja yleistä toimintakykyä (ADL/IADL). Mittareita on niin haastatteluun, havainnointiin, itsearvointiin kuin erilaisin mittauksiin. Mittarit on myös koodattu ICF-luokituksen koodeihin. 

TOIMIA tietokantaan pääset tutustumaan tästä.

Vieressä on muutama case esimerkki. Voit harjoitella TOIMIA tietokannan käyttöä siten, että etsit tietokannasta mittareita, joilla voit arvioida case asiakkaiden toimintakyvyn eri ulottuvuuksia: fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen, kognitiivinen, yleinen toimintakyky (ADL/IADL) ja työkyky.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä