Moniammatillisuus

Moniammatillinen yhteistyö ja ICF

Kuntoutus on useimmiten moniammatillista yhteistyötä niin asiakkaan kuin eri asiantuntijoiden kanssa. Moniammatillisen työryhmän kokoonpano vaihtelee asiakkaan tarpeiden ja tilanteen mukaan. Yleensä moniammatilliseen työryhmään kuuluu omahoitaja, joka on usein lähi- tai sairaanhoitaja, lääkäri, fysioterapeutti ja sosiaalityöntekijä. Myös muut terapeutit kuten toiminta- ja puheterapeutit, sosionomit, kuntoutuksen ohjaajat ovat usein mukana kuntoutuspalaveriessa, samoin asumispalveluiden, päivätoiminnan, päiväkodin, koulun jne. henkilöstöä saattaa olla mukana kuntoutuspalaveriessa ja erilaisissa verkostopalavereissa. Erityisen tärkeää on, että moniammatillisella työryhmällä olisi nimetty yhdyshenkilö tai koordinaattori, esim. erikoissairaanhoidossa kuntoutuksen ohjaaja on kuntoutuksen yhdyshenkilö, joka toimii niin moniammtillisen työryhmän kokoonkutsujana ja organisoijana kuin myös asiakkaan tukena ja ohjaajana niin palveluiden suunnittelussa kuin kuntoutusprosessin aikana.

Moniammatillisessa yhteystyössä käytetään erilaisia asiakastyön, yhteistyön ja verkostotyön menetelmiä. Tässä kansiossa on esiteltynä joitakin menetelmiä. 

ICF on moniammatillisen yhteistyön viitekehys, jonka avulla asiantuntijat puhuvat samaa kieltä, kootaan asiakkaan toimintakykyyn liittyvät asiat yhteen ja jonka pohjalta voidaan kuntoutukselle asettaa tavoitteita. Tässä kansiossa on esitelty ICF-viitekehystä, ICF-luokitusta ja ICF-työkaluja. 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä