Kuntoutus työelämässä 6 op

Mitä opiskellaan?

Tervetuloa opiskelemaan sitä, miten kuntoutuksen perusteita, teorioita ja menetelmiä sovelletaan käytäntöön.  

Materiaali on koottu neljän keskeisen kuntoutuksen teeman alle: Opintojakson tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

1) kuvata kuntoutujan kuntoutuksen palvelujärjestelmän (kuntoutuksen järjestäjät, palvelumuodot ja palveluntuottajat) ja kuntoutuksen taustalla olevan lainsäädännön
2) laatia asiakaslähtöisen, realistisen ja kokonasvaltaisen kuntoutussuunnitelman
3) kuvata ja pohtia näyttöön perustuvaa kuntoutusta ja soveltaa tutkittua tietoa käytäntöön 
4) kartoittaa ja kuvata asiakkaan toimintakykyä ICF-viitekehyksen ja ICF-työkalujen avulla
5) laatia kuntoutuksen tavoitteet GAS-menetelmää käyttämällä


Kaikista neljästä teemasta löydät AMK-tason tilan etusivulta vasemmalla olevasta palkista lisätietoa ja materiaaleja.

Opintojaksolla on kaksi yksilötyönä tehtävää oppimistehtävää, joiden aiheet ovat:
1) Kuntoutuksen palvelujärjestelmä, kuntoutusprosessi ja kuntoutussuunnitelma (Tehtävä on kuntoutusprosessi-sivulla)
2) ICF ja GAS (Tehtävä on asiakaslähtöisyys/Gas menetelmä -sivulla)

Tehtävät palautetaan omiin palautuslaatikoihinsa 16.8. 2020 mennessä, arvioinnin tehtävistä saat elokuun loppuun mennessä. Kaikki tehtävät arvioidaan numeerisesti asteikolla 0-5, arviointikriteerit on kuvattu tehtäväksiannon yhteydessä. 

Alla olevalla keskustelualueella voit esittää kysymyksiä opintojaksoon liittyvistä asioista, opintojakson opettajaan voit olla yhteydessä myös sähköpostilla.

Opintojakson opettajan yhteystiedot: 
Teppo Karapalo
teppo.karapalo@jamk.fi

Kysyttävää, kommentoivaa, jaettavaa?

Tällä keskustelualueella voit esittää kysymyksiä tähän opintojaksoon liittyen. Samoin voit jakaa muille opintojaksolla mukana oleville vaikka linkkejä ajankohtaisista kuntoutukseen liittyvistä asioista.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä