Kuntoutusjärjestelmä toiminta-alueittain

Kuntoutusjärjestelmä toiminta-alueittain

Lääkinnällinen kuntoutus (toimintakykykuntoutus)

Lääkinnällista kuntoutusta järjestetään osana sairaanhoitoa. Lääkinnällistä kuntoutusta annetaan lääketieteellisin perustein. Lääkinnälliseen kuntoutukseen kuuluu esimerkiksi:

  • kuntoutusneuvonta
  • apuvälinepalvelut
  • kuntoutusohjaus
  • erilaiset terapiat (esim. fysioterapia)

Sosiaalinen kuntoutus

Sosiaalinen kuntoutus on kuntoutujan sosiaalisen toimintakyvyn vahvistamista. Sen avulla luodaan edellytyksiä sosiaaliseen osallistumiseen ja sosiaalisten verkostojen toimivuuteen, tuetaan taloudellista turvallisuutta sekä helpotetaan asumista ja liikkumista.

Sosiaalista kuntoutusta ovat kuntoutuksen kokonaisuuteen kuuluvat sosiaalihuollon yleiset ja erityispalvelut.

Ammatillinen kuntoutus

Ammatillista kuntoutusta ovat toimenpiteet, joiden tarkoituksena on tukea vammaisen tai pitkäaikaissairaan henkilön työhön pääsyä, työssä jatkamista tai työhön palaamista.

Se voi olla mm. koulutusta, valmennusta, ohjausta, työolosuhteiden muuttamista (esim. apuvälineet ja muutostyöt).

Kasvatuksellinen kuntoutus

Kasvatuksellista kuntoutusta ovat kukimuodot, joilla vammaisuuden ja pitkäaikaisen sairauden yksilön kehitykselle mahdollisesti asettamat esteet pyritään voittamaan.

Se sisältää erityistä tukea tarvitsevien lasten varhaiskasvatuksen ja hoidon, erityisopetuksen sekä aikuisten opinnollisen kuntoutuksen.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä