Kuntoutusprosessi

Kuntoutusprosessi


Asiakkaan kuntoutumisen prosessi

Asiakas on aina aktiivinen toimija kuntoutuksessa ja kuntoutus voidaankin nähdä asiakkaan näkökulmasta muutosprosessina. Asiakkaan kanssa toimivien tahojen tulee tukea asiakasta ensin kuntoutumisvalmiuksien kehittymisessä ja myöhemmin tavoitteiden saavuttamisessa. Muutosta ei voida saada aikaan ulkoapäin vaan muutos on aina asiakkaasta lähtevää. Ilman motivaatiota ei kuntoutumista tapahdu ja asiakkaan motivaation ja tavoitteiden tunnistaminen ja tukeminen ovatkin ehkä jopa tärkeimpiä asioita kuntoutumista tukevassa toiminnassa.

prosessi_asiakkaan_näkökulmasta.png