Hankkeet

Erilaisia aiheeseen liittyviä hankkeita

Täältä löydät vielä lisää tietoa kuntoutuksesta. Tämä tieto on tarkoitettu erityisesti Sosiaali- ja perustutkinnon, lähihoitajan Kuntoutuksen osaamisalavaiheen opiskeluun. Siinä syvennetään kuntoutumisen tukemisen aikana oppimaansa asiaa perehtymällä meneillään oleviin kuntoutuksen hankkeisiin.

Soskukuva_Vaaka_nettiin_920_x_377_px.jpg

Sosiaalisen kuntoutuksen valtakunnallinen kehittämishanke (sosku)

Ajankohta: 1.4.2015–31.3.2018

https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/sosku

http://www.jyvaskyla.fi/hankkeet/sosiaalinen_kuntoutus

Kuntoutuksen uudistamiskomitea

http://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/komitea-pohtii-kuntoutuksen-uudistamista

sosterministerio_logo_fi.png

Löydät myös lisätietoja erilaisista Sosiaali- ja terveysministeriön hankkeista heidän internet-sivuiltaan. Valtioneuvoston sivuilta on löydettävissä myös kuntoutuksen uudistamiskomitean ehdotukset kuntoutusjärjestemän uudistamiseksi.