Asiakaslähtöisyys

Tehtävä

Oman elämänhallinnan, motivaation, voimavarojen, elämäntarinan ja päivttäisten toimintojen kartoittaminen

Arvioi, mikä vaikutus omalla elämänhistoriallasi / elämäntilanteellasi on suhtautumiseesi työhön/opiskeluun ja työssä/opiskelussa jaksamiseen?

Mitkä tekijät juuri tällä hetkellä ovat edistämässä työssä/opiskelussa jaksamistasi, kun arvioit sitä psyykkisen itsesäätelyn, unipäiväkirjan ja ravitsemuksen sekää päivttäisten toimintojen kannalta voimavaralähtöisesti? Havainnoi väsymisestä/stressistä kertovia psyykkisiä merkkejä itsessäsi. Käytä apuna ravitsemus-, uni- ja liikuntapäiväkirjaa sekä päivittäisten toimintojen arviointia.

Tee testejä ja pohdi niiden tuloksia: http://www.paihdelinkki.fi/fi/testit-ja-laskurit

Laadi lopuksi verkostokartta sekä suunnitelma mahdollisten stressitekijöiden vähentämiseksi/poistamiseksi (ota huomioon sekä itseesi että ympäristöön liittyvät asiat). Hyödynnä myös Oivamieli-sivustoa.

Kirjoita testien ja materiaaleihin perehtymisen pohjalta pohdintaa omasta elämänhallinnastasi muutaman sivun koosteeksi. Pohdinnasta tulee tulla esille perusteluja omille ajatuksille. Palauta tehtävä alapuolella olevaan palautuslaatikkoon.

Elämänhallintatehtävä palautus

Määräaika:
Palauta elämänhallintatehtäväsi tänne.

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.