Päivittäiset toiminnot

Päivittäiset toiminnot

Perehdy päivittäisten toimintojen arviointiin tällä sivulla olevan materiaalin avulla.

 

 

Päivittäiset toiminnot

 

Perehdy toimintakyvyn käsitteeseen THL:n verkkosivuilta löytyvän materiaalin avulla.

Työn kannalta oleellisin päivittäisten toimintojen arviointimenetelmä on havainnointi ja haastattelu, mutta on tärkeä osata hyödyntää myös asianmukaisia muita arviointimenetelmiä. Tutustu toimintakyvyn arvioinnin periaatteisiin toimia-tietokannan avulla. Perehdy vähintään FSQfin ja IADL- lomakkeisiin Toimia tietokannassa. Harjoittele siis samlla tietokannan käyttöä.