Elämäntarina

Toimintakyvyn arviointi

Perehdy elämäntarinan kartoittamiseen.

Elämäntarinaa voit kartoittaa haastattelemalla tai esimerkiksi valokuvien kautta. Elämäntarina kannattaa kirjata ylös esimerkiksi tulevan asiakkaan kuntoutumista tukevaan suunnitelmaan.

Elämäntarina

Henkilön nykyinen toimintakyky on aina sidoksissa hänen elämänsä historiaan ja tämän vuoksi elämäntarinan kuvaaminen kuuluu osana toimintakyvyn arviointia.

Asiakkaan elämäntarinaa voidaan kartoittaa monilla eri tavoin. Lue lisää aiheesta Suomen mielenterveysseuran verkkosivuilta tai kirjasta Kuntouttava lähihoito (Suvikas, Laurell, Nordman 2013, Edita).