Sosiaaliset suhteet

Sosiaaliset verkostot

Sosiaalinen toimintakyky on yksi toimintakyvyn osa-alue. Sosiaaliset verkostot ovat myös keskeinen osa-alue kuntoutumisen näkökulmasta.

Arvioi sosiaalisia suhteita laatimalla verkostokartta. Ohjeita verkostokartan piirtämiseen löydät esimerkiksi THL:n verkosivuilta.