Liikunta

Liikunnan merkitys hyvinvoinnille

THL:n Aikuisten terveys-, hyvinvointi- ja palvelututkimuksen ATH mukaan 20-64-vuotiaista suomalaisista 26,1 prosenttia ei harrasta lainkaan vapaa-ajan liikuntaa (Murto ym. 2017). Liikunta on kuitenkin keskeisessä osassa ennaltaehkäistäessä, hoidettassa ja kuntouttaessa merkittävimpiä kansansairauksiamme. Sosiaali- ja terveysministeriön arvion mukaan liian vähäinen liikunta aiheuttaa Suomessa 300-400 miljoonan euron vuosittaiset kustannukset. WHO on arvioinut, että jopa 90 % tyypin 2 diabeteksesta olisi ehkäistävissä riittävällä fyysisellä aktiivisuudella ja terveellisellä ravinnolla. Liikunnan terveyshyödyt ovat yhtäläisesti saavutettavissa kaikilla ikään, sukupuoleen, sosiaaliryhmään tai etniseen taustaan katsomatta. (www.thl.fi/ath). Tutustu terveysliikuntasuosituksiin UKK-insitituutin verkkosivujen kautta.

Hyödynnä esimerkiksi täytettävää liikuntapiirakkaa tai verkossa olevaa virtuaalista liikuntapiirakkaa arvioidessasi oman asiakkaasi terveysliikunnan toteutumista. Pohdi kuinka hyvin liikuntasuositus toteutuu oman asiakkaasi kohdalla. Mieti miten voisit kannustaa asiakasta lisäämään puuttuvia osa-alueita arkielämäänsä viikottain.