Luokat 1-2

Ajankohtaista!

Aloitamme koulutyön 14.8. klo 9. 

Luokkaamme kuuluu viisi ekaluokkalaista sekä kahdeksan kakkosluokkalaista. 

Luokkaa opettaa Soili Mäki ja ohjaajana luokassa toimii Minna Pitkänen.