Alakylän koulu

4.-6. luokkien valinnaiset

Oppilaat saivat itse valita lukuvuodeksi 2018-201 valinnaiset (2) aineet.
Vaihtoehtoina olivat musiikki, yrittäjyys, kuvataide ja kotitalous.

Suosituimmat olivat yrittäjyys ja kotitalous. Oppilaat jaettaan kahteen ryhmään ja joululta
ryhmät vaihtavat keskenään aineita. Valinnaisia pidetään joka toinen torstai kaksi
tuntia kerrallaan.