Maksut ja alennukset

Kurssimaksut

Kansalaisopiston lisäys 26.3.2020:
Korona-viruksen aiheuttamat kurssien keskeytykset ovat aiheuttaneet kyselyjä maksujen palautuksista.
Sivistyslautakunta on 29.4.2020 pitämässään kokouksessa päättänyt, ettei keskeytyneiden kurssien kurssimaksuja palauteta.
Alla oleva teksti voimassa edelleen.


Kansalaisopiston opetuksesta peritään kurssimaksu, jonka suuruus ilmenee opinto-ohjelmasta. Yleisöluennoista ei yleensä peritä kurssimaksua. Avoimen yliopiston ja muilla erityiskustannuksia aiheuttavilla opinnoilla on korkeammat maksut, koska suurin osamaksusta välitetään edelleen yliopistoille tai muille koulutuksen yhteistyötahoille. Kurssimaksua ei palauteta opiskelijan keskeyttäessä kurssin. Jos kurssin tuntimäärästä jää toteutumatta enintään kahta kokoontumiskertaa vastaava määrä, ei osaa kurssimaksusta palauteta eikä korvaavaa opetusta järjestetä. Jos kurssin tuntimäärästä jää toteutumatta enemmän kuin kahta kokoontumiskertaa vastaava tuntimäärä, tarjotaan tätä ylittävää osuutta vastaava määrä opetusta muuna ajankohtana. Jos se ei ole mahdollista, kurssimaksua palautetaan pyynnöstä suhteessa näihin tunteihin.

Kurssimaksujen laskutus

Netti-ilmoittautumisen myötä kansalaisopisto on siirtynyt käyttämään pääsääntöisesti kurssimaksujen laskutusta. Kurssimaksujen laskutusta varten tarvitaan aina opiskelijan henkilötunnus sekä alaikäisen osalta myös huoltajan henkilötunnus. Jos työantaja tai jokin muu organisaatio maksaa osanottajan kurssimaksun, opiskelija täyttää kurssimaksun maksajaa koskevan kohdan ilmoittautuessaan. Kurssimaksun maksavasta yrityksestä tulee ilmoittaa yrityksen / organisaation nimi, yhteystiedot ja Y-tunnus.
Maksamattomista kurssimaksuista seuraa maksumuistutus, jonka jälkeen ne siirtyvät perintään.

Käteismaksu

Kurssimaksuja otetaan vastaan ainoastaan opiston toimistossa.