VASU 2017

Varhaiskasvatussuunnitelma

Elokuussa 2017 on otettu käyttöön uusi toimintaamme ohjaava Ähtärin varhaiskasvatussuunnitelma eli vasu. Ähtärin vasu pohjautuu valtakunnalliseen varhaiskasvatussuunnitelmaan, joka uudistettiin kokonaan syksyllä 2016.

Jokaiselle lapselle tehdään kauden käynnistyttyä tai hoidon alettua oma varhaiskasvatussuunnitelma.
"Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma on dokumentti, johon kirjataan lapsen kehitystä, oppimista ja hyvinvointia tukevat tavoitteet ja toimenpiteet. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaa laadittaessa kuvataan lapsen osaaminen, vahvuudet, kiinnostuksen kohteet sekä yksilölliset tarpeet. On tärkeää, että lapsen huoltajan ja henkilöstön havainnot ja näkemykset lapsen kehityksen ja oppimisen vaiheista sekä ryhmässä toimimisesta yhdistyvät lapsen varhaiskasvatussuunnitelmassa." (Ähtärin varaiskasvatussuunnitelma 2017)

Lasten vasut ovat työkalumme suunnitellessamme koko ryhmän toimintaa niin, että se tukisi mahdollisimman hyvin kaikkien ryhmän lasten tarpeita.

Vasu-keskustelua varten työntekijä sopii vanhempien kanssa vasukeskusteluajan.