Ilmoitettavat asiat

Hoitoajoista ilmoittaminen

HOITOAJOISTA ILMOITTAMINEN:

Hoitoajat ilmoitetaan meillä sähköisesti Päikkyyn.
Käyttäjätunnuksena Päikkyyn toimii oma puhelinnumerosi, joten olethan yhteydessä, mikäli numero vaihtuu!
Lisätietoa Päikystä antavat Sinikellon hoitajat sekä Marjo ja Sirpa varhaiskasvatustoimistolla.

Hoitovaraukset lukittuvat Päikyssä aina viikkoa ennen sunnuntaina klo. 23.59. Mikäli hoitoajat ovat unohtuneet ilmoittaa, lähetetään siitä muistutusviesti torstaina sähköpostilla ja sekä vielä tekstiviesti sunnuntaina. Esimerkiksi siis viikon 45 hoitoajat tulee ilmoittaa viikon 43 sunnuntaihin klo.23.59 mennessä, jonka jälkeen hoitovaraus kyseiselle viikolle lukittuu.

HUOM! Emme kysele hoitoaikoja, vaan hoitoaikojen ilmoittaminen, ja näin hoidon varaaminen lapselle, ovat vanhempien vastuulla. Näin varmistamme lapsenne hyvän hoidon ja riittävän hoitajien määrän työvuoroja suunniteltaessa.

POISSAOLOSTA ILMOITTAMINEN:

Jos lapsi sairastuu tai on muusta syystä äkillisesti poissa hoidosta, tulee poissaolosta ilmoittaa Päikkyyn tai puhelimitse Sinikelloon numeroon 0445500961.

Sairas/toipilas lapsi tarvitsee aikaa lepoon ja paranemiseen eli vähintään yksi kuumeeton/terve päivä tulee olla kotona ennen palaamista hoitoon. (Lapsen tulee siis jaksaa osallistua täysipainoisesti arjen toimintaan mm. ulkoiluun)


MUUTOKSISTA ILMOITTAMINEN:

Kertokaa hoitajille perheessänne tapahtuneista, lapseen vaikuttavista ja liittyvistä muutoksista. Myös yhteystietojenne (puhelinnumero, osoite ja sähköpostiosoite) muutokset tulee ilmoittaa Sinikelloon.

Hoitosuhteeseen (hoitopäivien määrä) ja päivähoitomaksuun (tulotiedot, perhesuhteet) liittyvät muutokset tulee ilmoittaa päivähoitotoimistoon Sirpalle tai Marjolle.

Osoitteeseen: varhaiskasvatus@ahtari.fi voi myös ilmoittaa muutoksista.


SAIRASTUMINEN TAI LOUKKAANTUMINEN HOITOPÄIVÄN AIKANA:

Jos lapsi sairastuu/loukkaa itsensä kesken hoitopäivän, ilmoitamme siitä vanhemmille. Tarpeen vaatiessa toimitamme lapsen hoitoon. Näit tilanteita varten päivittäkää yhteystietojenne muutokset hoitajille. Lapset ovat vakuutettuja tapaturman varalta hoitopäivän aikana.


LAPSEN LÄÄKITYS:

Saamme antaa lapselle vain lääkärin määräämää lääkehoitoa. Tuokaa lääke ja lääkemääräys alkuperäisessä pakkauksessaan mukananne hoitoon. Yhdessä hoitajien kanssa teidän tulee täyttää lääkehoitolomake Sinikellossa.