Koulukuraattorin ja koulupsykologin palvelut

Telakan koulukuraattorin ja koulupsykologin palvelut

Koulukuraattori- ja koulupsykologipalvelut:

Koulukuraattori- ja koulupsykologipalveluiden tarkoituksena on tukea oppilaiden ja kouluyhteisön hyvinvointia. Oppilashuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä koko oppilaitosyhteisöä tukevana yhteisöllisenä oppilashuoltona. Koulupsykologi ja -kuraattori ovat osallisena koulun arjessa.

Yhteisöllinen oppilashuolto on esimerkiksi:
- Monialaista yhteistyötä
- Opettajien konsultaatiota
- Koulun joustavien tukitoimien suunnittelua
- Luokkien ja ryhmien kanssa työskentelyä
- Kehittämistä (koulun sisäinen, koulujen yhteinen, kunnan palvelurakenne)
- Koulutuksia ja infoja

Oppilailla on oikeus myös yksilökohtaiseen oppilashuoltoon. Vanhemmat tai oppilas itse voivat ottaa yhteyttä koulukuraattoriin tai koulupsykologiin. Oppilaan ja huoltajien suostumuksella aloitteen yhteistyöstä voi tehdä myös viranomaistaho. Koulupsykologi- ja koulukuraattoripalveluiden tarkoitus on turvata oppilaille riittävä tuki ja ohjaus koulunkäyntiin, ehkäistä ja poistaa oppilaiden oppimiseen ja kehitykseen liittyviä sosiaalisia ja psyykkisiä vaikeuksia ja edistää koulun ja kodin välistä yhteistyötä. Palvelut ovat luottamuksellisia ja vapaaehtoisia.

Yksilökohtainen oppilashuolto on esimerkiksi:
- palveluohjausta
- kartoitustyötä
- ohjausta ja neuvontaa oppilaalle, huoltajille ja opettajille
- oppilaan tapaamisia
- huoltajien/perheen tapaamisia
- oppimisvaikeustutkimuksia ja niiden tarpeen arviointia
- jatko-ohjausta ja yhteistyökumppaneiden konsultointia

Suolahden yhtenäiskoulu, Sumiaisten koulu, Konginkankaan koulu, Koiviston koulu, Hietaman koulu ja Honkolan koulu:
Koulupsykologi Mirjami Karttunen p. 020 632 3005
Koulukuraattori Taina Laitinen p. 020 632 3008