Kouluterveydenhuolto

Suolahden yhtenäiskoulun terveydenhuolto

Suolahden yhtenäiskoululla toimii kaksi terveydenhoitajaa. 1-6 luokkien terveydenhoitaja on Suvi Pesälä ja 7-9 luokkien oppilaiden terveydenhoitaja on Teija Sormunen.

Terveydenhoitajan vastaanotto SYKissä:
- ma-pe klo 10-11 ilman ajanvarausta tai sopimuksen mukaan
- äkillinen ensiapu ja äkillinen sairastuminen hoidetaan heti
- soittoaika ma-pe 8-9, p. 020 632 2061

Kouluterveydenhuolto Äänekoskella

Kouluterveydenhuollon painopiste on ennaltaehkäisevässä toiminnassa. Sairaanhoidon osalta kouluterveydenhuoltoon sisältyy oppilaan ja opiskelijan oppimiseen ja opiskeluun vaikuttavien sairauksien tutkiminen sekä ensiapuluontoinen sairaanhoito. Muu oppilaan sairaanhoito hoidetaan Äänekosken terveyskeskuksessa, p. 020 632 2821.

Määräaikaiset terveystarkastukset muodostavat kouluterveydenhuollon toiminnan rungon ja mahdollistavat jokaisen oppilaan ja hänen perheensä tapaamisen. Terveystarkastusten sisältö määräytyy lapsen ikävaiheen ja yksilöllisen tarpeen mukaan. Terveystarkastus muodostuu erilaisista tutkimuksista, kuten kasvun ja kehityksen seurannasta, näön ja kuulon tutkimuksesta sekä oppilaan hyvinvoinnin ja terveystottumusten selvittelystä.

Terveydenhoitajan ja lääkärin yhdessä suorittamaan laajaan terveystarkastukseen sisältyy myös perheen hyvinvoinnin kartoittaminen.

Määräaikaiset koululaisten terveystarkastukset yläkoulussa:


Oppilaalle järjestetään terveystarkastus jokaisella vuosiluokalla.

7. luokalla terveydenhoitaja
8. luokalla terveydenhoitaja ja lääkäri, laaja terveystarkastus
9. luokalla terveydenhoitaja


Vanhemmat ovat tervetulleita lapsensa terveystarkastukseen. Vanhempien tai ainakin toisen vanhemman toivotaan osallistuvan 8. luokan laajaan terveystarkastukseen sekä kesäaikana toteutettavaan 7. luokalle siirtyvän oppilaan terveystarkastukseen.

Kahdeksannen luokan terveystarkastuksessa oppilaan terveydentilaa arvioidaan myös ammatinvalinnan ja jatko-opiskelun näkökulmasta. Tarkastuksessa oppilaalle annetaan myös Nuorison terveystodistus, joka on voimassa 1-5 vuotta.

Terveystarkastuksissa koululaisten nikotiiniriippuvuutta arvioidaan haastattelun lisäksi Fagerströmin testillä. Päihteidenkäytön arvioinnissa käytetään Adsume -nuorten päihdemittaria kahdeksannen luokan terveystarkastuksessa sekä muutoin tarvittaessa. Tarvittaessa käytössä on myös nuorille soveltuva mielialakysely.

Vanhemman luvalla laajassa terveystarkastuksessa hyödynnetään opettajalta saatua arviota oppilaan selviytymisestä koulussa.

Rokotusohjelma jatkuu kouluterveydenhuollossa tehosteiden antamisena. 9. luokan keväällä oppilaalle annetaan todistus lapsuus- ja kouluiän aikana saamistaan rokotuksista.