Tuomaan yhteiskuntaoppi

Yhteiskuntaopin vapaaehtoinen tehtävä

Määräaika:
Palauta yhteiskuntaopin vapaaehtoinen tehtävä tähän palautuskansioon. Valitse yksi seuraavista aiheista ja kirjoita siitä vähintän 3-sivuinen teksti, (fontti 12, riviväli 1,5), johon sisältyy alkujohdanto ja loppuun kirjoitettu yhteenveto = tiivistys. Tekstiin pitää merkitä lähdeviitteet ja loppuun lähdeluettelo (lähdeluetteloa ei lasketa kolmen sivun tekstiin). Työssä pitää olla vähintään 2 eri lähdettä, wikipedia ei käy lähteeksi ja plagiointi aiheuttaa hylkäyksen. Valitse seuraavista yksi aihe:
1: Suomalaiset eduskuntapuolueet
2. Valitse yksi puolue, ja kerro tämän puolueen eri vaiheista
3. Suomen puolustusvoimat
4. Suomen presidentin vaalit eri aikoina
5. Tutki jotakin Suomessa asuvaa vähemmistökansanryhmää (esim. suomenruotsalaiset, saamelaiset, romaanit) ja kerro heidän kulttuuristaan
6. Suomen rikoslaki.
7. Joku muu vapaavalintainen yhteiskuntaopillinen aihe. Sovi aiheestasi opettajan kanssa.

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.