9A

Israelin kansan kantaisät

https://urly.fi/P0N

1. MITÄ ASIOITA KUULUU
A: AABRAHAMIN
B: IISAKIN
C: JAAKOBIN ELÄMÄÄN?

2. MIKSI JOOSEF JOUTUI EGYPTIIN ORJAKSI?
3. MIKSI JOOSEF JOUTUI VANKILAAN?
4. MITEN JOOSEF PÄÄSI MENESTYVÄKSI VIRKAMIEHEKSI?
5. MIKSI JOOSEFIN VELJET TULIVAT EGYPTIIN?
6. MITÄ ISRAELIN KANSALLE TAPAHTUI EGYPTISSÄ MYÖHEMMIN, KAUAN JOOSEFIN KUOLEMAN JÄLKEEN?
7. KUKA SAI TEHTÄVÄKSEEN JOHDATTAA ISRAELIN KANSAN PERILLE?

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.