Google

Ryhmätyö googletyökaluilla

1. Ryhmätyö googletyökalujen avulla.

2. Ryhmän jäsenistä YKSI luo google slides tiedoston ja avaa sen. Luomisen voi tehdä esim. classroomissa.

3. Tämän jälkeen tiedoston luonut henkilö avaa tiedoston. Sliden ylänurkassa pitäisi sinisellä lukea ”JAA”. Paina siitä ja lisää ryhmäsi jäsenet mukaan muokkaajina(etunimi.sukunimi@eduaanekoski.net)

4. Tämän jälkeen lisätyille ryhmän jäsenille pitäisi ilmestyä sähköpostiin muokkauskutsu. Myös googledrivessä pitäisi näkyä muokattava tiedosto.

5. Tämän jälkeen jokainen ryhmän jäsen voi muokata luotua tiedostoa. Järkevintä olisi, että ensimmäisellä dialla olisi ryhmätyön aihe ja tämän jälkeen ryhmä sopisi niin, että jokaisella olisi oma dia muokattavana.

6. Kun diaesitys on valmis palautettavaksi, on tehtävä muutama asia. Googlessa ainoastaan dian omistaja(tiedoston luoja) saa palauttaa opettajalle tiedoston. Tämän kiertämiseksi ne, ketkä ovat kutsutut muokkaamaan tiedostoa joutuvat luomaan työstä kopion(tiedosto → luo kopio) ja sen jälkeen voivat palauttaa tämän kopion opettajalle. Muistakaa, että työn pitää olla kokonaan valmis ennen kuin siitä luodaan kopioita.