Kaisan ryhmät

Ryhmätyö: Kansansairaudet

Laadi mahdollisimman kattava selvitys kansansairaudesta. Toteuta posterina, diaesityksenä, videona tai miten haluat, kunhan se jää talteen. Varaudu esittelemään ydinkohdat muille.

1. MISTÄ ON KYSYMYS?

Esittele sairaus. Mistä siinä on kyse, missä elimistön osassa se ilmenee? Mitä tapahtuu sisäelimissä/solutasolla?

2. YLEISYYS, RISKITEKIJÄT

Mitä eri tyyppejä sairaudessa on, mitkä niistä ovat yleisimpiä? Ketkä sairastuvat? Mitä riskitekijöitä sairastumiseen on olemassa (esim. tupakointi lisää keuhkosyövän riskiä) Miten sairaus havaitaan? Onko sairaus hengenvaarallinen?

3. HOITO JA ENSIAPU

Miten eri tavoin sairautta hoidetaan? SELOSTA TARKASTI (esim. pelkkä "ruokavaliolla" ei riitä, kerro minkälaisella ruokavaliolla!!!) Mikäli sairauteen liittyy sairaskohtaus, kerro millaista ensiapua sairastava tarvitsee.

4. KUINKA SAIRAUTTA EHKÄISTÄÄN?

Mitä yhteiskunta tekee sairauden vähentämiseksi? Mitä yksilö voi tehdä välttyäkseen sairastumiselta?

5. MUUTA

Jos ei muuta, niin ainakin kuvia!

6. LÄHTEET

Kerro, mistä tiedot ovat peräisin. Ole kriittinen!