Kaisan ryhmät

Kirjoitelmaohjeet

Määräaika:
Kurssin aikana olisi tarkoitus kirjoittaa 1-2 kirjoitelmaa kirjan kapapleiden aiheista. Vähimmäismäärä on siis yksi, mutta jos haluat kiitettävän numeron terveystiedosta ja haluat osoittaa omaa osaamistasi, kannattaa kirjoittaa kaksi kirjoitelmaa. Palautukset palautuskansioon, joka sulkeutuu perjantaina 21.4.2017 klo 24:00.

• Saat valita haluamasi aiheen kirja kappaleista.
• Mieti, mitkä asiat ovat pääluvussa keskeisiä. Rakenna keskeisistä asioista kirjoitelman
runko.
• Suunnittele kirjoitelmasi esimerkiksi kokoamalla sen pääasiat luetteloksi tai käsitekartaksi.
• Pohdi, mitä keskeisiä käsitteitä aiheeseesi liittyy. Käytä niitä tekstissä tarpeen
mukaan.
• Suunnittele tekstin rakenne ja pääasioiden käsittelyjärjestys. Hyödynnä esimerkiksi
seuraavia käsittelytapoja:
– asioiden johdonmukaisuus
– syy-seuraussuhteet
– vaikutukset fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen terveyteen
– vaikutukset yksilöön ja yhteiskuntaan
– aikajärjestys, esimerkiksi elämänkulku
– myönteiset ja kielteiset terveysvaikutukset.
• Etene kirjoittaessasi pääasiasta toiseen.
• Tee tekstiin selkeä kappalejako.
• Käytä selkeää ja asiallista kieltä.
• Kerro asiat omin sanoin: älä toista oppikirjaa tai muita käyttämiäsi lähteitä.
• Jos aihe antaa mahdollisuuden henkilökohtaisten näkemysten esittämiseen,
perustele näkökulmasi ja mielipiteesi.
• Kuvittele, että kirjoitat sellaiselle lukijalle, joka ei tiedä aiheesta mitään. Luettuaan
sinun kirjoitelmasi lukijalla on selkeä käsitys valitsemastasi aiheesta.
• Kirjoita tarvittaessa tekstistä monta versiota, jos haluat esimerkiksi muuttaa kirjoitelman
rakennetta tai käsittelytapaa.
• Kirjoittamisen jälkeen lue tekstisi läpi: tarkista käyttämäsi käsitteet, varmista
tekstin sujuvuus ja tee kielenhuolto.

Kirjoitelmasta ei anneta varsinaista arvosanaa, vaan se voi nostaa tai laskea arvosanaa.

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

Ryhmätyö: Kansansairaudet

Laadi mahdollisimman kattava selvitys kansansairaudesta. Toteuta posterina, diaesityksenä, videona tai miten haluat, kunhan se jää talteen. Varaudu esittelemään ydinkohdat muille.

1. MISTÄ ON KYSYMYS?

Esittele sairaus. Mistä siinä on kyse, missä elimistön osassa se ilmenee? Mitä tapahtuu sisäelimissä/solutasolla?

2. YLEISYYS, RISKITEKIJÄT

Mitä eri tyyppejä sairaudessa on, mitkä niistä ovat yleisimpiä? Ketkä sairastuvat? Mitä riskitekijöitä sairastumiseen on olemassa (esim. tupakointi lisää keuhkosyövän riskiä) Miten sairaus havaitaan? Onko sairaus hengenvaarallinen?

3. HOITO JA ENSIAPU

Miten eri tavoin sairautta hoidetaan? SELOSTA TARKASTI (esim. pelkkä "ruokavaliolla" ei riitä, kerro minkälaisella ruokavaliolla!!!) Mikäli sairauteen liittyy sairaskohtaus, kerro millaista ensiapua sairastava tarvitsee.

4. KUINKA SAIRAUTTA EHKÄISTÄÄN?

Mitä yhteiskunta tekee sairauden vähentämiseksi? Mitä yksilö voi tehdä välttyäkseen sairastumiselta?

5. MUUTA

Jos ei muuta, niin ainakin kuvia!

6. LÄHTEET

Kerro, mistä tiedot ovat peräisin. Ole kriittinen!

IHMEDIEETTI

1. Keksikää oma ihmedieetti.

Suunnitelkaa dieettiin seuraavat asiat:
–Mitä ruoka-aineita dieettiin sisältyy?
–Mitkä ovat kiellettyjä ruoka-aineita?
–Millainen on dieetin ruokailurytmi?
–Kenelle ihmedieetti sopii?
–Mitkä ovat dieetin lupaukset?
–Palauta tekemäsi dieetti ryhmäpalautuskansioon.

Tee tehtävä tekstitiedostona TAI paperille (ottakaa siitä sitten kuva). Salli kommentit, jotta muut voivat kommentoida 2. tehtävän mukaisesti muiden dieettejä.

2. Tutustukaa toisten laatimiin ihmedieetteihin.

Arvioikaa seuraavia asioita:
–Voisiko paino laskea ihmedieetin avulla?
–Kuinka helppo dieettiä olisi noudattaa?
–Mitä haittoja dieetin noudattamisesta voisi seurata?

Testi

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Vastaa kaikkiin kysymyksiin. Huomaa, että oikeita vastauksia voi olla jokaisessa kohdassa 1-4.

1. Mielihyvän tuntemuksia syntyy

2. Kemiallista mielihyvää voivat synnyttää

3. Mitä myöhäisemmäksi tupakkakokeilut jäävät,

4. Tupakka aiheuttaa

5. Mitä riippuvaisempi on tupakasta fyysisesti

6. Keuhkoahtaumatauti eli COPD

7. Alkoholia kulutetaan Suomessa vuodessa 10-11 litraa puhdasta alkoholia asukasta kohti.

8. Alkoholin kulutusta pyritään säätelemään

9. Huumeiden kokeilukäyttö

10. Huumebisnes

11. Näet kadulla sammuneen henkilön. Miten sinun tulisi toimia?

12. Hätänumeroon voi soittaa

13. Ensiaputilanteissa

14. Tajuttoman kääntäminen kylkiasentoon

15. Sokki

16. Sokkipotilaan ensiavussa

17. Jos hengitys ja sydämen toiminta on pysähtynyt

18. Mistä kannattaa tunnustella sydämen sykettä?

19. Pyörtyminen

20. Nenäverenvuodossa

21. Aivotärähdys

22. Astma

23. Suuressa epilepsiakohtauksessa

24. Palovammat

25. Kyyn puremakohdassa

26. Ulkoa tullessasi sormenpääsi ovat valkoiset ja kovat

27. Palovaroitin tulee asentaa kotona

28. UV-säteilyn haittoja voi vähentää

29. Lapsilisä

30. Jos tulipalo syttyy ja palo lähtee leviämään

31. Jos ystäväni on saanut myrkytyksen

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake