Matematiikka

Lukuvuosisuunnitelma 7. luokille

Syyslukukaudella tavoitteena on opiskella seuraavat asiat:
- peruslaskutoimitukset kokonais-, murto- ja desimaaliluvuilla
- lukujen vertailu, itseisarvo ja vastaluku
- jaollisuus ja tekijöihin jako
- suurin yhteinen tekijä, pienin yhteinen jaettava
- lukujonot
- ohjelmointia

Kevätlukukaudella tavoitteena on opiskella seuraavat asiat:
- muuttujan käsite
- potenssin käsite
- yhtälön ratkaisemisen alkeet
- geometrian peruskäsitteet ( piste, viiva, taso, kulma)
- ympyrään liittyvät peruskäsitteet
- monikulmiot, yhtenevyys, geometrinen konstruointi
- ohjelmointia geometriaan liittyen

Arviointi
Matematiikan opiskelun arvioinnissa noudetaan jatkuvaa arviointia. Matematiikasta pidetään vähintään 1 kirjallinen koe tai testi käsitellystä sisällöstä. Lisäksi toteutetaan itse- ja vertaisarviointia.

Lukuvuosisuunnitelma 8. luokille

Syyslukukaudella tavoitteena on opiskella seuraavat asiat:
- potenssien laskusäännöt
- potenssilausekkeiden sieventäminen
- neliöjuuri ja lukujoukot
- ensimmäisen asteen yhtälön ratkaisemistaitojen vahvistaminen
- vaillinaisten toisen asteen yhtälöiden ratkaiseminen
- ohjelmointia

Kevätlukukaudella tavoitteena on opiskella seuraavat asiat:
- epäyhtälöiden ratkaiseminen
- verrannollisuus
- syvennetään ympyrään liittyviä käsitteitä
- likiarvot ja pyöristäminen
- pinta-alan mittayksiköt ja muunnokset
- piirin ja pinta-alan laskeminen monikulmioissa ja ympyröissä
- Pythagoraan lause ja sen soveltaminen
- prosenttilaskenta
- ohjelmointia 

Arviointi
Matematiikan opiskelun arvioinnissa noudetaan jatkuvaa arviointia. Matematiikasta pidetään vähintään 1 kirjallinen koe tai testi käsitellystä sisällöstä. Lisäksi toteutetaan itse- ja vertaisarviointia. 

Lukuvuosisuunnitelma 9. luokille

Syyslukukaudella tavoitteena on opiskella seuraavat asiat:
- funktiot:
 - 1. asteen funktio (suoran piirtäminen ja suoran yhtälön määritys)
 - vaillinainen 2. asteen funktio (perusparaabelin piirtäminen, paraabelin ominaisuudet)
 - funktion ominaisuudet (positiivisuus/negatiivisuus, nollakohdat, suurin ja pienin arvo, kasvava/vähenevä funktio)
- yhtälöparien ratkaiseminen graafisesti ja algebrallisesti
- trigonometriset funktiot
- ohjelmointia

Kevätlukukaudella tavoitteena on opiskella seuraavat asiat:
- avaruusgeometria (kappaleiden tilavuus ja kokonaispinta-ala)
- todennäköisyyslaskenta
- tilastot
- ohjelmointia

Arviointi
Matematiikan opiskelun arvioinnissa noudetaan jatkuvaa arviointia. Matematiikasta pidetään vähintään 1 kirjallinen koe tai testi käsitellystä sisällöstä. Lisäksi toteutetaan itse- ja vertaisarviointia.