Matematiikka

Lukuvuosisuunnitelma lv. 2018-2019 7. luokille

Syyslukukaudella tavoitteena on opiskella seuraavat asiat:
- peruslaskutoimitukset kokonais-, murto- ja desimaaliluvuilla
- lukujen vertailu, itseisarvo ja vastaluku
- jaollisuus ja tekijöihin jako
- suurin yhteinen tekijä, pienin yhteinen jaettava
- lukujonot
- ohjelmointia

Kevätlukukaudella tavoitteena on opiskella seuraavat asiat:
- muuttujan käsite
- potenssin käsite
- yhtälön ratkaisemisen alkeet
- geometrian peruskäsitteet ( piste, viiva, taso, kulma)
- ympyrään liittyvät peruskäsitteet
- monikulmiot, yhtenevyys, geometrinen konstruointi
- ohjelmointia geometriaan liittyen

Arviointi
Matematiikan opiskelun arvioinnissa noudetaan jatkuvaa arviointia. Matematiikasta pidetään vähintään 1 kirjallinen koe tai testi käsitellystä sisällöstä. Lisäksi toteutetaan itse- ja vertaisarviointia.


Lukuvuosisuunnitelma lv. 2018-2019 8. luokille

Syyslukukaudella tavoitteena on opiskella seuraavat asiat:
- potenssien laskusäännöt
- potenssilausekkeiden sieventäminen
- neliöjuuri ja lukujoukot
- ensimmäisen asteen yhtälön ratkaisemistaitojen vahvistaminen
- vaillinaisten toisen asteen yhtälöiden ratkaiseminen
- ohjelmointia

Kevätlukukaudella tavoitteena on opiskella seuraavat asiat:
- epäyhtälöiden ratkaiseminen
- verrannollisuus
- syvennetään ympyrään liittyviä käsitteitä
- likiarvot ja pyöristäminen
- pinta-alan mittayksiköt ja muunnokset
- piirin ja pinta-alan laskeminen monikulmioissa ja ympyröissä
- Pythagoraan lause ja sen soveltaminen
- prosenttilaskenta
- ohjelmointia 

Arviointi
Matematiikan opiskelun arvioinnissa noudetaan jatkuvaa arviointia. Matematiikasta pidetään vähintään 1 kirjallinen koe tai testi käsitellystä sisällöstä. Lisäksi toteutetaan itse- ja vertaisarviointia.