Kemia

Kemia luokka 8

Kahdeksannella luokalla opiskellaan jaksollinen järjestelmä, ioni- ja molekyyliyhdisteet, hapot ja emäkset, metallien kemia, orgaaninen kemia ja tuotteiden elinkaari.

Arviointi
Kemian opiskelun arvioinnissa noudetaan jatkuvaa arviointia. Kemiasta pidetään vähintään 1 kirjallinen koe tai testi käsitellystä sisällöstä. Lisäksi toteutetaan itse- ja vertaisarviointia.

Kemia luokka 7

Seitsemännellä luokalla on tavoitteena opiskella seuraavat asiat:

-Työturvallisuus, suojavälineet, varoitusmerkit

-Laboratorion välineet ja niiden turvallinen käyttö

-Aineiden ominaisuuksia (olomuoto, liukoisuus, sulamis- ja kiehumispiste …)

-Aineen rakenne: seos (homo- ja heterogeeninen) - puhdas aine,yhdiste, alkuaine,atomin rakenne

-Kemialliset merkit ja niiden käyttö

-Kemiallinen reaktio ( vesi ja palaminen) ja sen nopeuteen vaikuttavat tekijät

-Seoksen erotusmenetelmät

 
Arviointi:
Kemian opiskelun arvioinnissa noudetaan jatkuvaa arviointia. Kemiasta pidetään vähintään 1 kirjallinen koe tai testi käsitellystä sisällöstä. Lisäksi toteutetaan itse- ja vertaisarviointia.